Tender description

1. Rodzaj zamówienia: usługa.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:a) Główny przedmiot: 50.70.00.00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowychb) Dodatkowe przedmioty: 50.72.00.00-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania4. Szczegółowy zakres usługi oraz obowiązki stron określa projekt umowy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 104-237532
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-20
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17 AWarszawa02-676
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17 AWarszawa02-676
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17 AWarszawa02-676 Main CPV code 50700000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

22 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.7 million

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 1

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 1 Zadanie nr 1 – rejon D, E (Biuro Obsługi Klienta nr 4). We wskazanych rejonach znajduje się ok. 90 budynków z 100 % udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 1 063 lokale mieszkalne i ok. 78 lokali użytkowych oraz ok. 2 757 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 109 lokali użytkowych we wspólnotach oraz ok. 208 garaży gminnych.

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Termin gwarancji na wykonane usługi10Wskaźnik opustu3060

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 2

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 2 Zadanie nr 2 – rejon M, N (Biuro Obsługi Klienta nr 6). We wskazanych rejonach znajdują się ok. 93 budynki z 100 % udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 865 lokali mieszkalnych i ok. 59 lokali użytkowych oraz ok. 1 608 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 92 lokale użytkowe we wspólnotach oraz ok. 105 garaży gminnych.

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Termin gwarancji na wykonane usługi10Wskaźnik opustu3060

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 3

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 3 Zadanie nr 3 – rejon J, K (Biuro Obsługi Klienta nr 8). We wskazanych rejonach znajduje się ok. 331 budynków z 100 % udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 1 986 lokali mieszkalnych i ok. 142 lokale użytkowe oraz ok. 1 715 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 34 lokale użytkowe we wspólnotach oraz ok. 136 garaży gminnych.

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Termin gwarancji na wykonane usługi10Wskaźnik opustu3060

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 4

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 4 Zadanie nr 4 – rejon C, L (Biuro Obsługi Klienta nr 11). We wskazanych rejonach znajdują się ok. 154 budynki z 100 % udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 1 505 lokali mieszkalnych i ok. 116 lokali użytkowych oraz ok.1 976 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 80 lokali użytkowych we wspólnotach oraz ok. 269 garaży gminnych.

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Termin gwarancji na wykonane usługi10Wskaźnik opustu3060

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Worcester - Security, fire-fighting, police and defence equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Data security software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Yate - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)

Ireland

Value: 550,000 Euro

United Kingdom : Belfast - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Swindon - Dock construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling