Tender description

1. Rodzaj zamówienia: usługa.

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

a) Główny przedmiot: 50.70.00.00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

b) Dodatkowe przedmioty: 50.72.00.00-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4. Szczegółowy zakres usługi oraz obowiązki stron określa projekt umowy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 104-237532

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-20
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

Main CPV code 50700000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

22 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.7 million

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 1

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 1 Zadanie nr 1 – rejon D, E (Biuro Obsługi Klienta nr 4). We wskazanych rejonach znajduje się ok. 90 budynków z 100 % udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 1 063 lokale mieszkalne i ok. 78 lokali użytkowych oraz ok. 2 757 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 109 lokali użytkowych we wspólnotach oraz ok. 208 garaży gminnych.

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Termin gwarancji na wykonane usługi

10

Wskaźnik opustu

30

60

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 2

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 2 Zadanie nr 2 – rejon M, N (Biuro Obsługi Klienta nr 6). We wskazanych rejonach znajdują się ok. 93 budynki z 100 % udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 865 lokali mieszkalnych i ok. 59 lokali użytkowych oraz ok. 1 608 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 92 lokale użytkowe we wspólnotach oraz ok. 105 garaży gminnych.

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Termin gwarancji na wykonane usługi

10

Wskaźnik opustu

30

60

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 3

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 3 Zadanie nr 3 – rejon J, K (Biuro Obsługi Klienta nr 8). We wskazanych rejonach znajduje się ok. 331 budynków z 100 % udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 1 986 lokali mieszkalnych i ok. 142 lokale użytkowe oraz ok. 1 715 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 34 lokale użytkowe we wspólnotach oraz ok. 136 garaży gminnych.

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Termin gwarancji na wykonane usługi

10

Wskaźnik opustu

30

60

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 4

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 4 Zadanie nr 4 – rejon C, L (Biuro Obsługi Klienta nr 11). We wskazanych rejonach znajdują się ok. 154 budynki z 100 % udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 1 505 lokali mieszkalnych i ok. 116 lokali użytkowych oraz ok.1 976 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 80 lokali użytkowych we wspólnotach oraz ok. 269 garaży gminnych.

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Termin gwarancji na wykonane usługi

10

Wskaźnik opustu

30

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Worcester - Security, fire-fighting, police and defence equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Data security software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Yate - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)

Ireland

Value: 550,000 Euro

United Kingdom : Belfast - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Swindon - Dock construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling