Tender description

1. Rodzaj zamówienia: usługa.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:a) Główny przedmiot: 50.70.00.00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowychb) Dodatkowe przedmioty: 50.72.00.00-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania4. Szczegółowy zakres usługi oraz obowiązki stron określa projekt umowy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 104-237532
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17 AWarszawa02-676
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17 AWarszawa02-676
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17 AWarszawa02-676
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-20 Main CPV code 50700000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

22 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.7 million

Locations

Polska, Wrocław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 1

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 1 Zadanie nr 1 – rejon D, E (Biuro Obsługi Klienta nr 4). We wskazanych rejonach znajduje się ok. 90 budynków z 100 % udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 1 063 lokale mieszkalne i ok. 78 lokali użytkowych oraz ok. 2 757 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 109 lokali użytkowych we wspólnotach oraz ok. 208 garaży gminnych.

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Termin gwarancji na wykonane usługi10Wskaźnik opustu3060

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 2

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 2 Zadanie nr 2 – rejon M, N (Biuro Obsługi Klienta nr 6). We wskazanych rejonach znajdują się ok. 93 budynki z 100 % udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 865 lokali mieszkalnych i ok. 59 lokali użytkowych oraz ok. 1 608 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 92 lokale użytkowe we wspólnotach oraz ok. 105 garaży gminnych.

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Termin gwarancji na wykonane usługi10Wskaźnik opustu3060

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 3

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 3 Zadanie nr 3 – rejon J, K (Biuro Obsługi Klienta nr 8). We wskazanych rejonach znajduje się ok. 331 budynków z 100 % udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 1 986 lokali mieszkalnych i ok. 142 lokale użytkowe oraz ok. 1 715 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 34 lokale użytkowe we wspólnotach oraz ok. 136 garaży gminnych.

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Termin gwarancji na wykonane usługi10Wskaźnik opustu3060

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 4

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław - zadanie 4 Zadanie nr 4 – rejon C, L (Biuro Obsługi Klienta nr 11). We wskazanych rejonach znajdują się ok. 154 budynki z 100 % udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 1 505 lokali mieszkalnych i ok. 116 lokali użytkowych oraz ok.1 976 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 80 lokali użytkowych we wspólnotach oraz ok. 269 garaży gminnych.

Main site or place of performance

Wrocław

Award criteria

Termin gwarancji na wykonane usługi10Wskaźnik opustu3060

SIMILAR TENDERS

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Playground equipment

Norway

Value: Not specified

Public road transport services

Finland

Value: 4.1 million Euro

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Public utilities

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Catering equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 690.0 million Pound Sterling