Tender description

Zakup usługi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 godzin na okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotowego zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Projektu umowy.

Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2017/S 189-387133
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-12
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Main CPV code 72253200

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

13 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.0 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 2.0 million

Zakup usługi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 godzin na okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotowego zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Projektu umowy.

Cost criterion

Czas usunięcia awarii zwykłej
15

Main site or place of performance

Warszawa.

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna