This tender in no longer available.

Tender description

Komisja Europejska, Direction générale ressources humaines et sécurité, unité DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne»Bureau SC11 06/[email protected]://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_frhttps://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_frParlament EuropejskiPlateau du [email protected]://www.europarl.europa.eu/luxembourg/Trybunał Sprawiedliwości Unii EuropejskiejBoulevard Konrad Adenauer, [email protected]://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/Europejski Trybunał Obrachunkowy12, rue Alcide De [email protected]://www.eca.europa.eu/fr/Pages/ecadefault.aspxAgencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)DRB A3/[email protected]://ec.europa.eu/chafea/index.htmlCentrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej12E, rue Guillaume [email protected]://cdt.europa.eu/frhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3859Usługi zapewniania pracowników tymczasowych w Wielkim Księstwie LuksemburgaHR/R1/PO/2018/036Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie pracowników tymczasowych posiadających wymagany poziom wykształcenia i wymagane kwalifikacje zawodowe.Zapewnianie pracowników tymczasowych w dziedzinach innych niż edukacja na rzecz instytucji, organów i agencji europejskich z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga1LuksemburgZapewnienie pracowników tymczasowych posiadających wymagany poziom wykształcenia i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz sprawdzenie, czy każda osoba proponowana do profilu rzeczywiście posiada odpowiednie kwalifikacje.48Zapewnienie pracowników tymczasowych w charakterze nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników opieki nad dziećmi2LuksemburgZapewnienie pracowników tymczasowym w charakterze nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników opieki nad dziećmi w strukturach edukacyjnych zarządzanych przez Komisję Europejską i Parlament Europejski w Luksemburgu.48Zob. dokumenty dotyczące niniejszej umowy pod adresem wskazanym w pkt I.3Zob. dokumenty dotyczące niniejszej umowy pod adresem wskazanym w pkt I.332018-09-0462018-09-1211:00Komisja EuropejskaBâtiment ARIA400, route d’EschL-2920 LuxembourgSalle: EC Room Aria 00/A075Zob. dokumenty dotyczące niniejszej umowy pod adresem wskazanym w pkt I.3Zob. w szczególności zaproszenie do składania ofert w pkt 8.za 4 lataSądRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+35 24303-1+35 243032100http://curia.europa.eu2018-07-27BelgiaBrukselaCelem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie pracowników tymczasowych posiadających wymagany poziom wykształcenia i wymagane kwalifikacje zawodowe.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu
tak
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision
Zob. dokumenty dotyczące niniejszej umowy pod adresem wskazanym w pkt I.3
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Wykaz i krótki opis warunków
Zob. dokumenty dotyczące niniejszej umowy pod adresem wskazanym w pkt I.3
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak

Procedura

The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Warunki otwarcia ofert

2018-09-12

11:00

Komisja Europejska

Bâtiment ARIA

400, route d’Esch

L-2920 Luxembourg

Salle: EC Room Aria 00/A075

Zob. dokumenty dotyczące niniejszej umowy pod adresem wskazanym w pkt I.3

Zob. w szczególności zaproszenie do składania ofert w pkt 8.

Data
2018-09-04
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
SV

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-27
Estimated timing for further notices to be published
za 4 lata
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+35 24303-1

+35 243032100

http://curia.europa.eu

Bidding information

Bidding deadline

4 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Belgia, Bruksela

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zapewnianie pracowników tymczasowych w dziedzinach innych niż edukacja na rzecz instytucji, organów i agencji europejskich z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga

Value

EUR Not specified

Zapewnianie pracowników tymczasowych w dziedzinach innych niż edukacja na rzecz instytucji, organów i agencji europejskich z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga Zapewnienie pracowników tymczasowych posiadających wymagany poziom wykształcenia i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz sprawdzenie, czy każda osoba proponowana do profilu rzeczywiście posiada odpowiednie kwalifikacje.

Main site or place of performance

Luksemburg

Zapewnienie pracowników tymczasowych w charakterze nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników opieki nad dziećmi

Value

EUR Not specified

Zapewnienie pracowników tymczasowych w charakterze nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników opieki nad dziećmi Zapewnienie pracowników tymczasowym w charakterze nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników opieki nad dziećmi w strukturach edukacyjnych zarządzanych przez Komisję Europejską i Parlament Europejski w Luksemburgu.

Main site or place of performance

Luksemburg

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction economics services

Norway

Value: Not specified

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Advisory Support to PAS Team under MEF PASSA 2

Luxembourg

Value: 915,410 Euro

Liberia : Monrovia - Auditing services

Liberia

Value: 2.8 million Swedish Krona

United Kingdom : Belfast - Printing and delivery services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 495,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - International Intellectual Property SME Helpdesk – India

Belgium

Value: 1.0 million Euro

Norway : Oslo - Financial market regulatory services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Ireland : Monaghan - Installation services of fire protection equipment

Ireland

Value: 480,000 Euro