Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Prudnik i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2022 r.Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje bieżącą obsługę bankową.
Main CPV code 66110000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

22 Oct 2018

30 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Prudnik

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:Bieżącą obsługę bankową, Udzielenie kredytu w rachunku bieżących budżetu gminy, Pozostałe usługi bankowe, Otwarcie nowych rachunków, Zamknięcie rachunków bankowych, Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych, Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych, Postawienie (udostępnienie) zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji, Bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach jednostek.

Additional informantion

Gmina Prudnik działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej z siedzibą w 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 1A, POLSKA, Muzeum Ziemi Prudnickiej z siedzibą w 48-200 Prudnik, ul. B. Chrobrego 5, POLSKA.

Start date

2019-01-01

End date

2022-12-31

Main site

Prudnik

SIMILAR TENDERS

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Lift-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.7 million Pound Sterling

Provision of training services in the fields related to Maritime Safety and Protection of Marine Environment and Quality Audit Management

Portugal

Value: 260,000 Euro

Accounting and auditing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 5.0 million Denar

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling