Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie projektowania instrumentów wsparcia w metodologii service design. Zamówienie obejmuje trzy procesy projektowania instrumentów wsparcia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ).
Main CPV code 79415200

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

35 days remaining

Total estimated value

PLN 852,750

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN 852,750

Lot Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie projektowania instrumentów wsparcia w metodologii service design. Zamówienie obejmuje trzy procesy projektowania instrumentów wsparcia. Każdy proces jest nazywany podprojektem. Podprojekty, które zrealizuje Wykonawca, będą dotyczyły instrumentów wsparcia w obszarach tematycznych zdefiniowanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ).

Additional informantion

Kryterium rozstrzygające (pkt II.2.5) - propozycja rozwiązań proekologicznych - zostanie zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie najkorzystniejszej oferty w oparciu o pozostałe kryteria.

Eu programme related

POIR

ac

Analiza kontekstu społeczno-ekonomicznego40Propozycja Planu badań jakościowych40Rozwiązania proekologiczne (kryterium rozstrzygające)320

SIMILAR TENDERS

Forklift trucks

Ireland

Value: 500,000 Euro

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

Christmas tree

Ireland

Value: 360,000 Euro

Education and training services

Malta

Value: Not specified

Technical inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 590,000 Pound Sterling