Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej, kompleksowej obsługi technicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. (os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.4. W celu świadczenie usług objętych przedmiotowym zamówieniem, Wykonawca może wynająć od Zamawiającego pomieszczenia, na warunkach umowy najmu określonych w projekcie stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Main CPV code 50760000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

24 Oct 2018

32 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej, kompleksowej obsługi technicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. (os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.4. W celu świadczenie usług objętych przedmiotowym zamówieniem, Wykonawca może wynająć od Zamawiającego pomieszczenia, na warunkach umowy najmu określonych w projekcie stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Additional informantion

Oferta składana na całość zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 64 500,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Wymagania dotyczące Wadium zostały określone w rozdziale XV SIWZ.

SIMILAR TENDERS

Lift-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.7 million Pound Sterling

Fire-detection systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Forklift trucks

Ireland

Value: 500,000 Euro

Wheeled loaders

Norway

Value: 3.1 million Norwegian Krone

Car-washing and similar services

Ireland

Value: 1.7 million Euro

Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified