Tender description

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu w latach 2018-2020 zlokalizowanych na drodze krajowej nr: S22 odc. Węzeł Elbląg Wschód – Grzechotki (od km 388+050 do km 438+499)Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 148-339107
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800/+48 224587803

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Olsztyn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu w latach 2018-2020 zlokalizowanych na drodze krajowej nr: S22 odc. Węzeł Elbląg Wschód – Grzechotki (od km 388+050 do km 438+499)

Description of options

Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował prace będące przedmiotem umowy sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do momentu wydatkowania całości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia prac objętych przedmiotem umowy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie realizował prace będące przedmiotem umowy sukcesywnie w okresie kolejnych 24 miesięcy lub do momentu wydatkowania całości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia wynikającego z prawa opcji lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia prac objętych prawem opcji – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Award criteria

Okres gwarancji

20

80

SIMILAR TENDERS

Norway : Kristiansand - Construction work for buildings of further education

Norway

Value: 216.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Livingston - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Winchester - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Valldal - Construction work

Norway

Value: Not specified

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Ohrid - Surface work for streets

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 22.0 million Denar

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling