Tender description

Zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót budowlanych z zakresu bieżącego i zimowego utrzymania dróg krajowych, w tym między innymi:— zimowe utrzymanie dróg,— utrzymanie nawierzchni dróg,— remonty poboczy,— utrzymanie i remont elementów odwodnienia dróg,— wykonanie i remonty chodników,— utrzymanie oznakowania pionowego,— ustawianie barier ochronnych lub wymianę ich elementów, naprawę ogrodzenia drogi, wymianę elementów ekranów akustycznych,— wykonanie i renowacja oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego,— mycie oznakowania, mycie ekranów akustycznych, mycie poręczy energochłonnych, czyszczenie nawierzchni,— malowanie poręczy betonowych i ekranów akustycznych,— koszenie traw,— pielęgnację drzew oraz wycinkę drzew i krzewów,— prace brygad roboczych.
Main CPV code 90620000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

31 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót budowlanych z zakresu bieżącego i zimowego utrzymania dróg krajowych, w tym między innymi:— zimowe utrzymanie dróg,— utrzymanie nawierzchni dróg,— remonty poboczy,— utrzymanie i remont elementów odwodnienia dróg,— wykonanie i remonty chodników,— utrzymanie oznakowania pionowego,— ustawianie barier ochronnych lub wymianę ich elementów, naprawę ogrodzenia drogi, wymianę elementów ekranów akustycznych,— wykonanie i renowacja oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego,— mycie oznakowania, mycie ekranów akustycznych, mycie poręczy energochłonnych, czyszczenie nawierzchni,— malowanie poręczy betonowych i ekranów akustycznych,— koszenie traw,— pielęgnację drzew oraz wycinkę drzew i krzewów,— prace brygad roboczych.

Additional informantion

1. Informacje dodatkowe do pkt I.3; nieograniczony poprzez stronę internetową - www.gddkia.gov.pl - jest dostęp do SIWZ oraz informacji wymaganych ustawą Prawo Zamówień Publicznych2. Informacje dodatkowe do pkt II.2.7; Zamawiający wymaga, aby Usługa była realizowana sukcesywnie przez okres 48 miesięcy, przewidywana data rozpoczęcia świadczenia usług to 1.4.2019 r.

Main site

Woj. wielkopolskie

ac

Czas reakcji brygady roboczej15Termin wymiany barier15Kwalifikacje zawodowe Kierownika usług zimowego utrzymania dróg5Aspekty społeczne560

SIMILAR TENDERS

Sports hall construction work

Norway

Value: 100.0 million Norwegian Krone

Construction work for school buildings

Ireland

Value: 21.4 million Euro

Paper- or paperboard-based floor coverings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

Electrical installation work

Ireland

Value: 2.4 million Euro

Mechanical installations

Ireland

Value: 1.7 million Euro

Floor-laying work

Malta

Value: Not specified

Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling