Tender description

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i podawanie posiłków całodziennych dla gości komercyjnych i pacjentów szpitala z produktów zakupionych przez wykonawcę. Świadczenie usług trwać będzie od 1.10.2018 do 30.9.2021 r. - 36 miesięcyProcedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-04
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Main CPV code 55320000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

8 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kołobrzeg

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przygowanie i podawanie posiłków całodziennych wraz z dietami dla gości komercyjnych pacjentów szpitala

Main site or place of performance

Szpital Uzdrowiskowy Willa Fortuna s.p.z.o.z.

78-100 Kołobrzeg ul. Rafińskiego 3

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling