Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w obrębie 3 lokalizacji, tj.:a) 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1,b) 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1,d) 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 102. W skład usług pralniczych wchodzą:a) dla lokalizacji w Gdyni – pranie mopów.b) dla lokalizacji w Wejherowie – pranie mopów oraz ściereczek.3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla poszczególnych lokalizacji zostały opisane w Załączniku nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Main CPV code 98310000

Bidding deadline

20 Sep 2018
Remaining: 33 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdynia

LOTS

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w obrębie 3 lokalizacji, tj.:a) 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1,b) 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1,d) 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 102. W skład usług pralniczych wchodzą:a) dla lokalizacji w Gdyni – pranie mopów.b) dla lokalizacji w Wejherowie – pranie mopów oraz ściereczek.3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla poszczególnych lokalizacji zostały opisane w Załączniku nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.4. Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i należy odczytywać je wraz z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

Additional informantion

Kryteria:Cena – waga 80 %,Termin płatności - waga 20 %Kwota wadium wynosi: 10 560,00 PLN.

SIMILAR TENDERS

Benefit services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 210,000 Pound Sterling

Building installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.4 million Pound Sterling

Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.6 million Pound Sterling

Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Provision of services to the community

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 500,000 Pound Sterling

Software integration consultancy services

Malta

Value: Not specified

Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified