Tender description

Przedmiotem zamówienia jest: usługa publikacji ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz majątku i ruchomych środków trwałych KOWR OT Poznań na łamach prasy codziennej (wydawanej od poniedziałku do soboty), zawierającej informacje i ogłoszenia o charakterze gospodarczym o zasięgu regionalnym, obejmującym teren województwa wielkopolskiego.
Main CPV code 79970000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

22 Oct 2018

34 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz majątku i ruchomych środków trwałych KOWR OT Poznań na łamach prasy zawierającej informacje i ogłoszenia o charakterze gospodarczym o zasięgu regionalnym obejmującym teren województwa wielkopolskiego, w prasie codziennej (wydawanej od poniedziałku do soboty). Gazeta powinna posiadać wyodrębnione tematycznie strony z ogłoszeniami typu przetargi, nieruchomości, komunikaty. Ogłoszenia ukazywać się będą w środy. Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy ilość powierzchni publikowanych ogłoszeń wyniesie 324 480 cm2. Podana ilość, jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo publikacji mniejszej ilości ogłoszeń bez prawa roszczeń z tego tytułu przez wykonawcę.

Start date

2019-12-31

Main site

Teren województwa wielkopolskiego.

ac

Rozpowszechnianie średnio-miesięczne (płatne) wydań drukowanych dziennika prasowego w II kwartale 2018 roku4060

SIMILAR TENDERS

Forklift trucks

Ireland

Value: 500,000 Euro

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

Christmas tree

Ireland

Value: 360,000 Euro

Education and training services

Malta

Value: Not specified

Technical inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 590,000 Pound Sterling