Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, opracowanie i publikacja tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych z podziałem na następujące zadania:1) dzienniki lub tygodniki o zasięgu ogólnopolskim,2) dzienniki lub tygodniki o zasięgu lokalnym,3) portale internetowe zawierające treści związane z ochrona zdrowia i zdrowym stylem życia.
Main CPV code 79970000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

26 Sep 2018

4 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dzienniki lub tygodniki o zasięgu ogólnopolskim

Value

PLN Not specified

Dzienniki lub tygodniki o zasięgu ogólnopolskim Zapewnienie, opracowanie i publikacja tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych w mediach: dzienniki lub tygodniki o zasięgu ogólnopolskim. Zamawiający zakłada publikację artykułów prasowych w minimum 5 dziennikach lub tygodnikach o zasięgu ogólnopolskim, w ilości od 5 do 10 w każdym z tych dzienników lub tygodników.

End date

2018-11-30

ac

Efektywność publikacji: liczba publikacji i łączny nakład publikacji40Efektywność publikacji: numer strony publikacji2040

Dzienniki lub tygodniki o zasięgu lokalnym

Value

PLN Not specified

Dzienniki lub tygodniki o zasięgu lokalnym Zapewnienie, opracowanie i publikacja tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych w mediach: dzienniki lub tygodniki o zasięgu lokalnym.Dzienniki lub tygodniki o zasięgu lokalnym. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił publikację artykułów w czasopismach o zasięgu lokalnym:a. Minimum 20 tytułach o łącznym nakładzie minimum 250 000 egz., przy czym nakład jednego czasopisma nie może być niższy niż 5 000 egz.b. Ukazujących się w sumie na terenie wszystkich 16 województwc. Opisujących zagadnienia społeczne, lokalned. Płatnych

End date

2018-11-30

ac

Efektywność publikacji: liczba publikacji i łączny nakład publikacji40Efektywność publikacji: numer strony publikacji2040

Portale internetowe zawierające treści związane z ochrona zdrowia i zdrowym stylem życia

Value

PLN Not specified

Portale internetowe zawierające treści związane z ochrona zdrowia i zdrowym stylem życia Zapewnienie, opracowanie i publikacja tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych w mediach: portale internetowe zawierające treści związane z ochrona zdrowia i zdrowym stylem życia.Portale internetowe zawierające treści związane z ochroną zdrowia i zdrowym stylem życia. Zamawiający wymaga, aby portal:a. Był ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników, bez logowaniab. Miał statystyki odwiedzalności minimum 50 000 unikalnych użytkowników miesięcznie oraz minimum 100 000 odsłon miesięcznie w okresie ostatnich 6 miesięcy przez podpisaniem umowyc. Był aktualizowany codziennie, publikując minimum 5 nowych artykułów tygodniowo w okresie trwania umowyd. Prezentował tematykę związaną z ochroną zdrowia.

End date

2018-11-30

ac

Efektywność publikacji: łączna średnia wizyt40Efektywność publikacji: tytuł i zajawka2040

SIMILAR TENDERS

Accounting and auditing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Accounting services

Norway

Value: Not specified

Legal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 11.8 million Pound Sterling

Public relations consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Recruitment services

Ireland

Value: 400,000 Euro

Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

National options and discretions under the Deposit Guarantee Scheme Directive and their treatment in the context of an European Deposit Insurance Scheme

Belgium

Value: 150,000 Euro