Tender description

Zakres prac:— dla części - rejonów od 1 do 101. Codzienne sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez: zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek parkowych a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych. Codzienne opróżnianie koszy.2. Mycie koszy, ławek i wiat przystankowych3. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach4. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych terenów zieleni miejskiej poprzez między innymi: 5-cio krotne a w parkach 7-mio krotne koszenie, grabienie i wywóz trawy, pielenie nasadzeń krzewów i kwiatów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych krzewów.5. Dokonywanie 3-krotne nasadzeń kwiatów jednorocznych z wymianą ziemi na wskazanych rabatach ich nawożenie pielenie, podlewanie i uzupełnianie nasadzeń w przypadku zniszczenia lub
Main CPV code 77310000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

24 Oct 2018

32 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Pruszków

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich

Value

PLN Not specified

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich 1. Codzienne sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez: zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek parkowych a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych. Codzienne opróżnianie koszy.2. Mycie koszy, ławek i wiat przystankowych3. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach4. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych terenów zieleni miejskiej poprzez między innymi: 5-cio krotne a w parkach 7-mio krotne koszenie, grabienie i wywóz trawy, pielenie nasadzeń krzewów i kwiatów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych krzewów.5. Dokonywanie 3-krotne nasadzeń kwiatów jednorocznych z wymianą ziemi na wskazanych rabatach ich nawożenie pielenie, podlewanie i uzupełnianie nasadzeń w przypadku zniszczenia lub kradzieży oraz usuwanie na koniec okresu wegetacyjnego6. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw w razie potrzeby mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie wpisów w książce kontroli placów zabaw7. Utrzymanie porządku konserwacja zieleni na Miejscach Pamięci Narodowej, przygotowanie wystroju świątecznego - kwiaty, znicze.

End date

2019-11-30

ac

Cena60Termin płatności40

Main site

Pruszków

Start date

2018-12-01

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich

Value

PLN Not specified

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich 1. Codzienne sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez: zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek parkowych a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych. Codzienne opróżnianie koszy.2. Mycie koszy, ławek i wiat przystankowych3. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach4. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych terenów zieleni miejskiej poprzez między innymi: 5-cio krotne a w parkach 7-mio krotne koszenie, grabienie i wywóz trawy, pielenie nasadzeń krzewów i kwiatów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych krzewów.5. Dokonywanie 3-krotne nasadzeń kwiatów jednorocznych z wymianą ziemi na wskazanych rabatach ich nawożenie pielenie, podlewanie i uzupełnianie nasadzeń w przypadku zniszczenia lub kradzieży oraz usuwanie na koniec okresu wegetacyjnego6. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw w razie potrzeby mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie wpisów w książce kontroli placów zabaw7. Utrzymanie porządku konserwacja zieleni na Miejscach Pamięci Narodowej, przygotowanie wystroju świątecznego - kwiaty, znicze.

End date

2019-11-30

ac

Cena60Termin płatności40

Main site

Pruszków

Start date

2018-12-01

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich

Value

PLN Not specified

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich 1. Codzienne sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez: zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek parkowych a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych. Codzienne opróżnianie koszy.2. Mycie koszy, ławek i wiat przystankowych3. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach4. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych terenów zieleni miejskiej poprzez między innymi: 5-cio krotne a w parkach 7-mio krotne koszenie, grabienie i wywóz trawy, pielenie nasadzeń krzewów i kwiatów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych krzewów.5. Dokonywanie 3-krotne nasadzeń kwiatów jednorocznych z wymianą ziemi na wskazanych rabatach ich nawożenie pielenie, podlewanie i uzupełnianie nasadzeń w przypadku zniszczenia lub kradzieży oraz usuwanie na koniec okresu wegetacyjnego6. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw w razie potrzeby mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie wpisów w książce kontroli placów zabaw7. Utrzymanie porządku konserwacja zieleni na Miejscach Pamięci Narodowej, przygotowanie wystroju świątecznego - kwiaty, znicze.

End date

2019-11-30

ac

Cena60Termin płatności40

Main site

Pruszków

Start date

2018-12-01

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich

Value

PLN Not specified

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich 1. Codzienne sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez: zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek parkowych a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych. Codzienne opróżnianie koszy.2. Mycie koszy, ławek i wiat przystankowych3. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach4. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych terenów zieleni miejskiej poprzez między innymi: 5-cio krotne a w parkach 7-mio krotne koszenie, grabienie i wywóz trawy, pielenie nasadzeń krzewów i kwiatów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych krzewów.5. Dokonywanie 3-krotne nasadzeń kwiatów jednorocznych z wymianą ziemi na wskazanych rabatach ich nawożenie pielenie, podlewanie i uzupełnianie nasadzeń w przypadku zniszczenia lub kradzieży oraz usuwanie na koniec okresu wegetacyjnego6. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw w razie potrzeby mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie wpisów w książce kontroli placów zabaw7. Utrzymanie porządku konserwacja zieleni na Miejscach Pamięci Narodowej, przygotowanie wystroju świątecznego - kwiaty, znicze.

End date

2019-11-30

ac

Cena60Termin płatności40

Main site

Pruszków

Start date

2018-12-01

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich

Value

PLN Not specified

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich 1. Codzienne sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez: zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek parkowych a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych. Codzienne opróżnianie koszy.2. Mycie koszy, ławek i wiat przystankowych3. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach4. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych terenów zieleni miejskiej poprzez między innymi: 5-cio krotne a w parkach 7-mio krotne koszenie, grabienie i wywóz trawy, pielenie nasadzeń krzewów i kwiatów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych krzewów.5. Dokonywanie 3-krotne nasadzeń kwiatów jednorocznych z wymianą ziemi na wskazanych rabatach ich nawożenie pielenie, podlewanie i uzupełnianie nasadzeń w przypadku zniszczenia lub kradzieży oraz usuwanie na koniec okresu wegetacyjnego6. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw w razie potrzeby mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie wpisów w książce kontroli placów zabaw7. Utrzymanie porządku konserwacja zieleni na Miejscach Pamięci Narodowej, przygotowanie wystroju świątecznego - kwiaty, znicze.

End date

2019-11-30

ac

Cena60Termin płatności40

Main site

Pruszków

Start date

2018-12-01

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich

Value

PLN Not specified

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich 1. Codzienne sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez: zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek parkowych a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych. Codzienne opróżnianie koszy.2. Mycie koszy, ławek i wiat przystankowych3. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach4. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych terenów zieleni miejskiej poprzez między innymi: 5-cio krotne a w parkach 7-mio krotne koszenie, grabienie i wywóz trawy, pielenie nasadzeń krzewów i kwiatów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych krzewów.5. Dokonywanie 3-krotne nasadzeń kwiatów jednorocznych z wymianą ziemi na wskazanych rabatach ich nawożenie pielenie, podlewanie i uzupełnianie nasadzeń w przypadku zniszczenia lub kradzieży oraz usuwanie na koniec okresu wegetacyjnego6. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw w razie potrzeby mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie wpisów w książce kontroli placów zabaw7. Utrzymanie porządku konserwacja zieleni na Miejscach Pamięci Narodowej, przygotowanie wystroju świątecznego - kwiaty, znicze.

End date

2019-11-30

ac

Cena60Termin płatności40

Main site

Pruszków

Start date

2018-12-01

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich

Value

PLN Not specified

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich 1. Codzienne sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez: zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek parkowych a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych. Codzienne opróżnianie koszy.2. Mycie koszy, ławek i wiat przystankowych3. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach4. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych terenów zieleni miejskiej poprzez między innymi: 5-cio krotne a w parkach 7-mio krotne koszenie, grabienie i wywóz trawy, pielenie nasadzeń krzewów i kwiatów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych krzewów.5. Dokonywanie 3-krotne nasadzeń kwiatów jednorocznych z wymianą ziemi na wskazanych rabatach ich nawożenie pielenie, podlewanie i uzupełnianie nasadzeń w przypadku zniszczenia lub kradzieży oraz usuwanie na koniec okresu wegetacyjnego6. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw w razie potrzeby mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie wpisów w książce kontroli placów zabaw7. Utrzymanie porządku konserwacja zieleni na Miejscach Pamięci Narodowej, przygotowanie wystroju świątecznego - kwiaty, znicze.

End date

2019-11-30

ac

Cena60Termin płatności40

Main site

Pruszków

Start date

2018-12-01

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich

Value

PLN Not specified

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich 1. Codzienne sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez: zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek parkowych a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych. Codzienne opróżnianie koszy.2. Mycie koszy, ławek i wiat przystankowych3. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach4. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych terenów zieleni miejskiej poprzez między innymi: 5-cio krotne a w parkach 7-mio krotne koszenie, grabienie i wywóz trawy, pielenie nasadzeń krzewów i kwiatów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych krzewów.5. Dokonywanie 3-krotne nasadzeń kwiatów jednorocznych z wymianą ziemi na wskazanych rabatach ich nawożenie pielenie, podlewanie i uzupełnianie nasadzeń w przypadku zniszczenia lub kradzieży oraz usuwanie na koniec okresu wegetacyjnego6. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw w razie potrzeby mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie wpisów w książce kontroli placów zabaw7. Utrzymanie porządku konserwacja zieleni na Miejscach Pamięci Narodowej, przygotowanie wystroju świątecznego - kwiaty, znicze.

End date

2019-11-30

ac

Cena60Termin płatności40

Main site

Pruszków

Start date

2018-12-01

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich

Value

PLN Not specified

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich 1. Codzienne sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez: zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek parkowych a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych. Codzienne opróżnianie koszy.2. Mycie koszy, ławek i wiat przystankowych3. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach4. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych terenów zieleni miejskiej poprzez między innymi: 5-cio krotne a w parkach 7-mio krotne koszenie, grabienie i wywóz trawy, pielenie nasadzeń krzewów i kwiatów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych krzewów.5. Dokonywanie 3-krotne nasadzeń kwiatów jednorocznych z wymianą ziemi na wskazanych rabatach ich nawożenie pielenie, podlewanie i uzupełnianie nasadzeń w przypadku zniszczenia lub kradzieży oraz usuwanie na koniec okresu wegetacyjnego6. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw w razie potrzeby mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie wpisów w książce kontroli placów zabaw7. Utrzymanie porządku konserwacja zieleni na Miejscach Pamięci Narodowej, przygotowanie wystroju świątecznego - kwiaty, znicze.

End date

2019-11-30

ac

Cena60Termin płatności40

Main site

Pruszków

Start date

2018-12-01

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich

Value

PLN Not specified

Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich 1. Codzienne sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez: zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek parkowych a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych. Codzienne opróżnianie koszy.2. Mycie koszy, ławek i wiat przystankowych3. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach4. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych terenów zieleni miejskiej poprzez między innymi: 5-cio krotne a w parkach 7-mio krotne koszenie, grabienie i wywóz trawy, pielenie nasadzeń krzewów i kwiatów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych krzewów.5. Dokonywanie 3-krotne nasadzeń kwiatów jednorocznych z wymianą ziemi na wskazanych rabatach ich nawożenie pielenie, podlewanie i uzupełnianie nasadzeń w przypadku zniszczenia lub kradzieży oraz usuwanie na koniec okresu wegetacyjnego6. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw w razie potrzeby mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie wpisów w książce kontroli placów zabaw7. Utrzymanie porządku konserwacja zieleni na Miejscach Pamięci Narodowej, przygotowanie wystroju świątecznego - kwiaty, znicze.— nawożenie, podlewanie i zabezpieczanie na zimę krzewów,— nawożenie, podlewanie i zabezpieczanie na zimę nasadzeń roślin wieloletnich i jednorocznych oraz trawników na wyspecyfikowanych terenach,— koszenie grabienie trawy,— zbieranie zanieczyszczeń wygrabianie liści,— prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych przy wykorzystaniu środków ochrony roślin (opryski na choroby i szkodniki).

End date

2019-11-30

ac

Cena60Termin płatności40

Main site

Pruszków

Start date

2018-12-01

SIMILAR TENDERS

Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

Technical inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Floor laying and covering work

Malta

Value: Not specified

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Repair and maintenance services of building installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 99.3 million Pound Sterling