Tender description

Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.Przedmiotem postępowania jest:Pakiet I1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia4. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów5. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia6. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji7. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzykPakiet II1. Ubezpieczenia komunikacyjne
Main CPV code 66510000

Bidding deadline

19 Sep 2018
Remaining: 32 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kraków

LOTS

Pakiet I

Value

PLN Not specified

Pakiet I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia4. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów5. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia6. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji7. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Main site

31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4

Options description

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Pakiet II

Value

PLN Not specified

Pakiet II 1. Ubezpieczenia komunikacyjne

Main site

31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4

Options description

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

SIMILAR TENDERS

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Reinsurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Reinsurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Reinsurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Group pension services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.7 million Euro

Insurance and pension services

Norway

Value: Not specified

Study on switching retail financial services and products

Belgium

Value: 300,000 Euro