Tender description

Zamówienie dzieli się na 3 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń:Część 01 zamówienia:(a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,(b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;Część 02 zamówienia:(a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,(b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia.Część 03 zamówienia:(a) (a) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego,.
Main CPV code 66510000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

24 Oct 2018

32 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Tarnów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część 01 zamówienia

Value

PLN Not specified

Część 01 zamówienia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

Options description

Określone w SIWZ

ac

Warunki ubezpieczenia0,050,95

Additional informantion

Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w wysokości 1 000,00 PLN

Main site

Miejscem wykonania zamówienia jest każde miejsce na terenie RP, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.

Część 02 zamówienia

Value

PLN Not specified

Część 02 zamówienia (a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,(b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia.

Options description

Określone w SIWZ

ac

Warunki ubezpieczenia0,050,95

Additional informantion

Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w wysokości 3 000,00 PLN

Część 03 zamówienia

Value

PLN Not specified

Część 03 zamówienia (a) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego

Options description

Określone w SIWZ

ac

warunki ubezpieczenia0,050,95

Additional informantion

Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w wysokości 1 000,00 PLN

SIMILAR TENDERS

Financial and insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Financial and insurance services

Malta

Value: Not specified

Financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Business and management consultancy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 45.0 million Pound Sterling

Financial management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Financial consultancy services

Ireland

Value: 500,000 Euro