Tender description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 120 000 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Main CPV code 66113000

Bidding deadline

27 Sep 2018
Remaining: 40 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

PLN 20.0 million

Locations

Polska, Bielsko-Biała

LOTS

Lot

Value

PLN 20.0 million

Lot 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 120 000 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w wysokości 120 000 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) na warunkach określonych w umowie kredytu.3. Wykorzystanie kredytu będzie następować w walucie polskiej.4. Kredyt ewidencjonowany będzie na rachunku kredytowym, który Wykonawca otworzy dla Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy.

ac

Termin uruchomienia transzy kredytu40 %60 %

End date

2028-11-20

SIMILAR TENDERS

Benefit services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 210,000 Pound Sterling

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Support for policy and market development for alternative and renewable transport fuels and products

Belgium

Value: 1,800 Euro

Quality Control and Supervision Support Inspectors for the ITER project

Spain

Value: 9.0 million Euro

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 28.9 million Pound Sterling

Analysis of actual land availability in the EU; trends in changes (abandoned land, low fertility land, saline land etc.) and options for energy crop utilisation

Belgium

Value: 500,000 Euro

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified