Tender description

Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na „Udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 10 647 806,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych w budżecie Miasta Kutno na 2018 rok rozchodów z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów”.
Main CPV code 66113000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

31 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kutno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1. Zakres i założenia do przedmiotu zamówienia:a) Kredyt zostanie udzielony w kwocie 10 647 806,00 PLN;b) Wypłata środków nastąpi w całości w postaci jednej transzy w roku 2018;c) Spłata odsetek od kredytu nastąpi w latach 2018–2025;d) Spłata rat kapitałowych kredytu nastąpi w latach 2021–2025;e) Waluta kredytu i odsetek – PLN.2. Kredyt zostanie uruchomiony w całości w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego dyspozycji do banku, nie później jednak niż w dniu 15.12.2018 roku.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika z Istotnych warunków umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.4. Dokumenty dotyczące finansów Miasta udostępnione są na stronie internetowej: www.umkutno.bip.e-zeto.eu w zakładce „Finanse Miasta Kutno”.5. Zamawiający informuje, że prowadzi niniejsze postępowanie zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w związku z czym najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Main site

Kutno

SIMILAR TENDERS

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Lift-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.7 million Pound Sterling

Provision of training services in the fields related to Maritime Safety and Protection of Marine Environment and Quality Audit Management

Portugal

Value: 260,000 Euro

Accounting and auditing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 5.0 million Denar

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling