Tender description

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z zakresu dostępności oraz team buildingu dla maksymalnie 93 pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (DZF). Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Main CPV code 79952000

Bidding deadline

24 Aug 2018
Remaining: 6 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

PLN 129,147

Locations

Polska, Warszawa

LOTS

Lot

Value

PLN 129,147

Lot Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z zakresu dostępności oraz team buildingu dla maksymalnie 93 pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (DZF). Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zapewnienie merytorycznej organizacji szkolenia, sali szkoleniowej, wyżywienia, usługi hotelarskiej.

End date

2018-12-15

Eu programme related

Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej POWER 2014-2020.

Additional informantion

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138 g. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset złotych).

SIMILAR TENDERS

Benefit services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 210,000 Pound Sterling

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Support for policy and market development for alternative and renewable transport fuels and products

Belgium

Value: 1,800 Euro

Quality Control and Supervision Support Inspectors for the ITER project

Spain

Value: 9.0 million Euro

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 28.9 million Pound Sterling

Analysis of actual land availability in the EU; trends in changes (abandoned land, low fertility land, saline land etc.) and options for energy crop utilisation

Belgium

Value: 500,000 Euro

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified