Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas i w związku z organizacją turnieju e-sportowego (e-sport – (sport elektroniczny) – forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe), organizowanego przez Wykonawcę w Gdyni.Charakterystyka imprezy:Turniej powinien być poprzedzony kwalifikacjami i musi mieć charakter międzynarodowy. W Turnieju musi wziąć udział co najmniej jedna drużyna zagraniczna. Turniej powinien trwać minimum dwa dni. Gra przewodnia turnieju powinna być z gatunku tych w których akcja obserwowana jest z perspektywy pierwszej osoby, tzw. First-person-shooter. Turniej powinien być rozgrywany przede wszystkim online. Dodatkowo Turniejowi powinna towarzyszyć specjalnie utworzona strefa kibica oraz strefa expo.
Main CPV code 79342200

Bidding deadline

18 Sep 2018
Remaining: 31 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdynia

LOTS

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 1.Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni polegają na:1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju,2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Turnieju oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Turniejem,3) zamieszczeniu min. 250 sztuk plakatów reklamujących Turniej w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni,4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na bilbordzie reklamującym Turniej, zamieszczonym na terenie Trójmiasta,5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 5 szt. citylightów, które będą eksponowane na terenie Trójmiasta,6) eksponowaniu 2 szt. ścianki z logo Miasta Gdyni, na Terenie Turnieju,7) umieszczenie 15 szt. flag typu winder wykonanych z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni rozmieszczonych na Terenie Turnieju,8) umieszczeniu 1 szt. balonu reklamowego z logo Miasta Gdyni o min. wysokości 3m, na Terenie Turnieju,9) umieszczeniu logo Miasta Gdynia na min. 100 szt. flag o wymiarach 0,85 m x 2,95 m (szer. x dł.), które zostaną rozwieszone przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni,10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamie zapowiadającej Turniej w prasie o zasięgu ogólnopolskim, przy organizacji Turnieju,11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w transmisji (live – streaming) z Turnieju, podczas trwania Turnieju,12) umieszczeniu planszy reklamowej Miasta Gdyni (przez min. 10 sek.) przed rozpoczęciem transmisji (live – streaming) z Turnieju,13) zamieszczeniu spotu reklamującego Turniej w radio o zasięgu ogólnopolskim, ze wskazaniem Miasta Gdyni jako Partnera Strategicznego Turnieju,14) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni w relacji video z Turnieju,15) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Turnieju wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl przy organizacji Turnieju,16) umożliwieniu Miastu Gdyni miejsca na własną ekspozycję przestrzenną (stoisko) o łącznych wymiarach 3m x 3m, podczas trwania Turnieju,17) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju,18) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji po każdym dniu Turnieju, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi,19) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno-reklamowych Miasta,20) zamieszczeniu w komunikatach zapowiadających Turniej oraz w relacjach z Turnieju w ogólnopolskich mediach informacji, iż Turniej jest wspierany przez Miasto Gdynia.2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Turnieju, w okresie obowiązywania umowy,5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego,6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Turnieju na potrzeby własne.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3)

Additional informantion

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Turnieju nie później niż do 7.10.2018 roku.Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Gdynia.

End date

2018-10-07

SIMILAR TENDERS

Benefit services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 210,000 Pound Sterling

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Support for policy and market development for alternative and renewable transport fuels and products

Belgium

Value: 1,800 Euro

Quality Control and Supervision Support Inspectors for the ITER project

Spain

Value: 9.0 million Euro

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 28.9 million Pound Sterling

Analysis of actual land availability in the EU; trends in changes (abandoned land, low fertility land, saline land etc.) and options for energy crop utilisation

Belgium

Value: 500,000 Euro

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified