Tender description

Przeprowadzenie usług promocyjno-reklamowych wchodzących w skład pakietu sponsorskiego w ramach wydarzenia pn. " 10 PKO Silesia Marathon", który odbędzie się w dniu 7.10.2018 roku.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymZamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
t
p
Notice number in the OJ S
2018/S 168-383302

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-25
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17aWarszawa02-676+48 224587801odwolania@uzp.gov.pl+48 224587800http://www.uzp.gov.pl Main CPV code 79342200

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 121,951

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przeprowadzenie usług promocyjno-reklamowych wchodzących w skład pakietu sponsorskiego w ramach wydarzenia pn. " 10 PKO Silesia Marathon", który odbędzie się w dniu 7.10.2018 roku.

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna