Tender description

Przeprowadzenie usług promocyjno-reklamowych wchodzących w skład pakietu sponsorskiego w ramach wydarzenia pn. " 10 PKO Silesia Marathon", który odbędzie się w dniu 7.10.2018 roku.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 168-383302
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Wykonawca Fundacja Silesia Pro Active z siedzibą przy ul. Francuskiej 70a, 40-028 Katowice, NIP:954-268-13-08 jest jedynym organizatorem wydarzenia pt.: "10 PKO Silesia Marathon" odbywającego się w dniu 7.10.2018 roku z metą na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wykonawca posiada wyłączność na zawieranie zleceń i podpisywanie umów na promocję oraz reklamę podczas imprezy. Fakt ten wykonawca potwierdził stosownym oświadczeniem.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt lit. a Ustawy z dnia 29.2.2004 r., Pzp (tekst jedn.: Dz.U. z 2017, poz. 1579 z póżn. zm.) "dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą byc świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-25
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 79342200

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 121,951

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 121,951

Przeprowadzenie usług promocyjno-reklamowych wchodzących w skład pakietu sponsorskiego w ramach wydarzenia pn. " 10 PKO Silesia Marathon", który odbędzie się w dniu 7.10.2018 roku.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Warrington - Waste and rubbish containers and bins

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Checking and testing apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Lift-maintenance services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Athlone - Repair and maintenance services of mechanical building installations

Ireland

Value: 750,000 Euro

United Kingdom : Abingdon - Magnets

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Sandvika - Sun protection devices

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Swindon - Radio equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling