This tender in no longer available.

Tender description

Käesoleva hankemenetluse esemeks on Eesti bioloogiliselt omistatava strontsiumi (87Sr/86Sr), karbonaadi hapniku (18O/16O) ja süsiniku (13C/12C) isotoopide andmekogu loomine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Andmekogumi põhjal rajatakse regionaalne isotoopide leviku andmebaas. Andmebaas asub Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia laboris.

Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

Lepingu täitmise tingimused

Vastavalt hankedokumentide lisas esitatud hankelepingu kavandile.

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus

1) Pakkuja peab kasutama tunnustatud rahvusvahelisi standardeid mõõtmiste kalibreerimiseks ning mõõtmistulemuste täpsuse ja korratavuse hindamiseks. Pakkuja esitab kasutatavate standardite kirjelduse vastavalt HD lisa 7 hankepassile (IV osa C alajaotus „Kvaliteedi tagamise tehnilised vahendid ja meetmed“).

2) Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul täitnud lepinguid, mille mõõtmistulemuste põhjal on publitseeritud vähemalt 1 (üks) teadusartikkel ISI Web of Science (Clarivate) poolt refereeritud ajakirjas. Pakkuja esitab andmed täidetud lepingute ja publitseeritud teadusartikli kohta vastavalt HD lisa 7 hankepassile (IV osa C alajaotus „Teenuslepingute puhul: täpsustatud liiki teenuste osutamine“).Hankemenetlus

Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
ET
Kuupäev
2018-08-01
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
jah
Kohalik aeg
10:00
Pakkumuste avamise tingimused

2018-08-01

10:00

e-riigihangete keskkond

Konkursi liik
Open

Lisateave

Läbivaatamise eest vastutav organ

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

vako@fin.ee

+372 6113760

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Endla 13/Lõkke 5

Tallinn

10122

+372 6113713

vako@fin.ee

+372 6113760

http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2018-06-29
See on korduv hange
ei Main CPV code 73111000

Bidding information

Bidding deadline

1 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Eesti, Tartu

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Käesoleva hankemenetluse esemeks on Eesti bioloogiliselt omistatava strontsiumi (87Sr/86Sr), karbonaadi hapniku (18O/16O) ja süsiniku (13C/12C) isotoopide andmekogu loomine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Andmekogumi põhjal rajatakse regionaalne isotoopide leviku andmebaas. Andmebaas asub Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia laboris.

Start

2018-10-01

Yes

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA (2014-2020.4.01.16-0027)

End

2019-12-31

SIMILAR TENDERS

France : Ramonville-Saint-Agne - Design and execution of research and development

France

Value: 2.1 million Euro

Ireland : Dublin - Research and development services and related consultancy services

Ireland

Value: 170 Euro

Sweden : Uppsala - Research laboratory services

Sweden

Value: 7.5 million Swedish Krona

United Kingdom : Barnsley - Financial consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Research services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sutton - Real estate services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350.0 million Pound Sterling