This tender in no longer available.

Tender description

Cu užad za uzemljenje.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Popis i kratki opis uvjeta

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekti mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke ponuditelji moraju popuniti odgovor u dijelu IV. Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ESPD obrasca

U slučaju da Naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1. dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Uvjeti izvršenja ugovora
Sukladno DON-u.

Postupak

Lokalno vrijeme
10:00
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Uvjeti za otvaranje ponuda

2018-10-23

10:00

Hrvatska elektroprivreda–dioničko društvo, Ulica grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Datum
2018-10-23
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Datum slanja ove obavijesti
2018-09-12 Main CPV code 39541110

Bidding information

Bidding deadline

23 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 10.9 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 10.9 million

Cu užad za uzemljenje.

Main site or place of performance

Okvirna raspodjela količina robe po Distribucijskim područjima za realizaciju Okvirnog sporazuma dana je u privitku Troškovnika.

Award criteria

Jamstveni rok

10 %

90 %

SIMILAR TENDERS

Sweden : Stockholm - Exhibition equipment

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Sittingbourne - Construction work for houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Halden - Office furniture

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Elstead - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 170,358 Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Audio-visual materials

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Drinks dispensers

Norway

Value: 78.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling