This tender has expired.

Tender description

Tuomi Logistiikka Oy pyytää Tammenlehväsäätiön toimeksiannosta tarjouksia hoitajakutsujärjestelmän hankinnasta ylläpitopalveluineen. Järjestelmä voidaan toteuttaa joko DECT- tai GSM-pohjaisena.
Hankinnasta perustetaan yhden (1) toimittajan puitejärjestely. Tilaaja ostaa toimittajalta järjestelmään vaadittavan järjestelmänhallintaohjelmiston sekä järjestelmään sisältyvää palvelua ja tuotteita sopimuskauden ja mahdollisen optiokauden aikana tarpeensa mukaisesti.
Sopimuskausi alkaa kilpailutuksen saatua lainvoiman ja kestää kaksi (2) vuotta. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Sopimuskauden tavoitteellinen alkamisajankohta on toukokuussa 2018.
Hoitajakutsujärjestelmä sekä sen ylläpito hankitaan Tammenlehväsäätiön tiloihin osoitteeseen Kenttäkatu 17, 33500 Tampere. Tilaaja pidättää oikeuden hyödyntää sopimusta muissa kohteissaan soveltuvin osin.
TIlaaja järjestää hankintaan liittyvän pakollisen kohde-esittelyn tarjoajille.

Menettely

The procurement involves the establishment of a framework agreement
kyllä
Paikallinen aika
13:00
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka
2018-07-31
c
a
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Päivämäärä
2018-04-20
Type of contest
Open
Tarjousten avaamista koskevat ehdot
2018-04-20 14:00

Täydentävät tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-04-04
Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 Helsinki 00520 +358 295643300 markkinaoikeus@oikeus.fi +358 295643314 http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus Main CPV code 35120000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

20 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 210,000

Locations

Suomi, Tampere

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 210,000

Hoitajakutsujärjestelmällä tarkoitetaan hoitajakutsu-, henkilöturva- sekä kulunvalvontaratkaisuihin soveltuvaa järjestelmää, johon hoitajakutsu-, henkilöturva- ja kulunvalvontatuotteet ovat integroitavissa. Järjestelmä soveltuu sekä asiakkaiden että hoitajien ja muun henkilöstön turvajärjestelmäksi.
Hankittava järjestelmä pitää sisällään mm. huonekojeita, -merkkivaloja, kattoon kiinnitettäviä kutsukytkimiä vetonarulla, kanslia- ja käytävänäyttöjä, paikantavia langattomia hälyttimiä, vuodehälyttimiä, järjestelmänhallintaohjelmiston sekä ylläpito- ja korjauspalvelun.

Description of options

Tarjoaja voi halutessaan tarjota optiona suosittelemiaan järjestelmään soveltuvia lisävarusteita, varustepaketteja, tuotteita tai palveluja.
Optiot tarjotaan tarjouspyynnön liitteellä 4 (Optiolomake), joka ladataan ohjeistuksen mukaan täytettynä osoitettuun kohtaan tarjouspyynnön osiossa Hankinnan kohteen tietojen syöttö.
Tarjoajan suosittelemia optioita ei oteta huomioon tarjousten vertailussa.

Description of renewals

Sopimuskausi alkaa tämän kilpailutuksen saatua lainvoiman ja kestää kaksi (2) vuotta. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Sopimuksen tavoitteellinen alkamisaika on toukokuun 2018 alussa.
Toiminnan tulee käynnistyä ensimmäisen kokonaisuuden (perusparannuksen 1. vaihe) osalta täysimääräisenä viimeistään 30.6.2018.

Price

100

Quality criterion

Hinta
100

SIMILAR TENDERS

Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Modular and portable buildings

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Mechanical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 54.5 million Pound Sterling

Equal opportunities consultancy services

Germany

Value: Not specified

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Telephone operator services

Norway

Value: 5.0 million Kuna