This tender in no longer available.

Tender description

Tuomi Logistiikka Oy pyytää Tammenlehväsäätiön toimeksiannosta tarjouksia hoitajakutsujärjestelmän hankinnasta ylläpitopalveluineen. Järjestelmä voidaan toteuttaa joko DECT- tai GSM-pohjaisena.

Hankinnasta perustetaan yhden (1) toimittajan puitejärjestely. Tilaaja ostaa toimittajalta järjestelmään vaadittavan järjestelmänhallintaohjelmiston sekä järjestelmään sisältyvää palvelua ja tuotteita sopimuskauden ja mahdollisen optiokauden aikana tarpeensa mukaisesti.

Sopimuskausi alkaa kilpailutuksen saatua lainvoiman ja kestää kaksi (2) vuotta. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Sopimuskauden tavoitteellinen alkamisajankohta on toukokuussa 2018.

Hoitajakutsujärjestelmä sekä sen ylläpito hankitaan Tammenlehväsäätiön tiloihin osoitteeseen Kenttäkatu 17, 33500 Tampere. Tilaaja pidättää oikeuden hyödyntää sopimusta muissa kohteissaan soveltuvin osin.

TIlaaja järjestää hankintaan liittyvän pakollisen kohde-esittelyn tarjoajille.Menettely

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Päivämäärä
2018-04-20
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Paikallinen aika
13:00
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka
2018-07-31
Type of contest
Open
Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2018-04-20

14:00

The procurement involves the establishment of a framework agreement
kyllä

Täydentävät tiedot

Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-04-04
Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei Main CPV code 35120000

Bidding information

Bidding deadline

20 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 210,000

Locations

Suomi, Tampere

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 210,000

Hoitajakutsujärjestelmällä tarkoitetaan hoitajakutsu-, henkilöturva- sekä kulunvalvontaratkaisuihin soveltuvaa järjestelmää, johon hoitajakutsu-, henkilöturva- ja kulunvalvontatuotteet ovat integroitavissa. Järjestelmä soveltuu sekä asiakkaiden että hoitajien ja muun henkilöstön turvajärjestelmäksi.

Hankittava järjestelmä pitää sisällään mm. huonekojeita, -merkkivaloja, kattoon kiinnitettäviä kutsukytkimiä vetonarulla, kanslia- ja käytävänäyttöjä, paikantavia langattomia hälyttimiä, vuodehälyttimiä, järjestelmänhallintaohjelmiston sekä ylläpito- ja korjauspalvelun.

Description of options

Tarjoaja voi halutessaan tarjota optiona suosittelemiaan järjestelmään soveltuvia lisävarusteita, varustepaketteja, tuotteita tai palveluja.

Optiot tarjotaan tarjouspyynnön liitteellä 4 (Optiolomake), joka ladataan ohjeistuksen mukaan täytettynä osoitettuun kohtaan tarjouspyynnön osiossa Hankinnan kohteen tietojen syöttö.

Tarjoajan suosittelemia optioita ei oteta huomioon tarjousten vertailussa.

Description of renewals

Sopimuskausi alkaa tämän kilpailutuksen saatua lainvoiman ja kestää kaksi (2) vuotta. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Sopimuksen tavoitteellinen alkamisaika on toukokuun 2018 alussa.

Toiminnan tulee käynnistyä ensimmäisen kokonaisuuden (perusparannuksen 1. vaihe) osalta täysimääräisenä viimeistään 30.6.2018.

Quality criterion

Hinta

100

Price

100

SIMILAR TENDERS

Switzerland : Bern - Track rails

Switzerland

Value: Not specified

United Kingdom : Carlisle - Clothing, footwear, luggage articles and accessories

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Museum-exhibition services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Co Donegal - Environmental engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Greece : Heraklion - Environmental impact assessment for construction

Greece

Value: 2.3 million Euro

United Kingdom : Worcester - Security, fire-fighting, police and defence equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 94.0 million Norwegian Krone