Tender description

Elsene0207.401.341_22835Elsensesteenweg, 168Brussel1050Mvr Hélène Mvulacentraledachat@ixelles.brusselswww.ixelles.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311107https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311107De verzekering arbeidsongevallen voor het geheel van het personeel van het gemeentebestuur ElseneGemeente Elsene-2018-211-F02_0De opdracht is een openbare opdracht van diensten die als voorwerp de verzekeringspolis arbeidsongevallen en verschillende lichamelijke letsels voor het geheel van het personeel van het gemeentebestuur Elsene heeft.De opdracht is een openbare opdracht van diensten die als voorwerp de verzekeringspolis arbeidsongevallen en verschillende lichamelijke letsels voor het geheel van het personeel van het gemeentebestuur Elsene heeft.2019-01-012019-12-31Na afloop van deze initiële looptijd kan de opdracht, krachtens artikel 57, tweede lid, van de wet van 17.6.2016, 3 keer verlengd worden voor een periode van 1 jaar (d.w.z. voor een volledige looptijd van maximaal 4 jaar) vanaf het sluiten van de opdracht. Deze wordt per brief aan de opdrachtnemer betekend vóór het verstrijken van de opdracht.• Het bewijs dat hij door de FSMA of de Nationale Bank van België erkend is om zijn diensten te verlenen volgens de modaliteiten die voorzien zijn door de bepalingen van de wet van 13.3.2016 betreffende het statuut en de controle van de verzekerings- of herverzekeringsmaatschappijen. Als de inschrijver geregistreerd is in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte buiten België, moet hij het bewijs voorleggen dat hij bevoegd is om zijn beroep uit te oefenen via een filiaal in België, evenals een document waaruit kan worden afgeleid dat hij over een filiaal of voldoende vertegenwoordiging in België beschikt.• De lijst van de belangrijkste diensten die hij in de loop van de afgelopen 3 jaar heeft verleend, met vermelding van het bedrag, de datum en de openbare of private bestemmeling. De dienstverleningen worden aangetoond door attesten die door de bevoegde instantie werden uitgereikt of medeondertekend of, wanneer de bestemmeling een private koper was, door een attest van de koper of bij gebreke daarvan eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.De inschrijver moet in de loop van de afgelopen 3 jaren minstens 2 dekkingen voor arbeidsongevallen en lichamelijke schade hebben gerealiseerd met een looptijd van minstens 1 jaar, voor openbare entiteiten of besturen en voor een jaarlijks premiebedrag van minstens EUR 400 000,00.2018-09-1014:0062018-09-1014:00168 chaussée d’Ixelles à 1050 Ixelles. (Salle du Conseil – RDC).Modaliteiten (p. 7 van het Bestek):a. per post;b. per drager: de offerte wordt afgegeven op het gemeentehuis van Elsene in de offertebus van de inkomhal tussen 9:00 en 16:00 op Maandag tot Vrijdag;c. bij de voorzitter van de zitting vóór hij de zitting voor geopend verklaart.Raad Van de StaatBrussel10402018-08-08BelgiëBrussel

Bidding deadline

10 Sep 2018
Remaining: 20 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS

Lot

Value

EUR Not specified

Lot De opdracht is een openbare opdracht van diensten die als voorwerp de verzekeringspolis arbeidsongevallen en verschillende lichamelijke letsels voor het geheel van het personeel van het gemeentebestuur Elsene heeft.

Start date

2019-01-01

End date

2019-12-31

Renewal description

Na afloop van deze initiële looptijd kan de opdracht, krachtens artikel 57, tweede lid, van de wet van 17.6.2016, 3 keer verlengd worden voor een periode van 1 jaar (d.w.z. voor een volledige looptijd van maximaal 4 jaar) vanaf het sluiten van de opdracht. Deze wordt per brief aan de opdrachtnemer betekend vóór het verstrijken van de opdracht.

SIMILAR TENDERS

Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Banking services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Reinsurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Reinsurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Reinsurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Group pension services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.7 million Euro