This tender in no longer available.

Tender description

Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van de verzekeringspolissen Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële Schade, Verzekeringen Aansprakelijkheid, Verzekeringen Auto en Verzekeringen Gewaarborgd Inkomen voor Woonhaven Antwerpen.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

Verzekeraars worden in deze mededingingsprocedure voor het afsluiten van de verschillende verzekeringspolissen beschouwd als enige mogelijke partijen die kunnen optreden als inschrijver.

Makelaars en andere verzekeringstussenpersonen worden niet beschouwd als kandidaat.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Verzekeraars worden in deze mededingingsprocedure voor het afsluiten van de verschillende verzekeringspolissen beschouwd als enige mogelijke partijen die kunnen optreden als inschrijver.

Makelaars en andere verzekeringstussenpersonen worden niet beschouwd als kandidaat.Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-10-22
De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
10:00
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
ja
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2018-10-24
Type procedure
ja

Aanvullende inlichtingen

Electronic invoicing will be accepted
ja
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Raad Van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Periodieke opdracht
neen
Electronic payment will be used
ja
Nadere inlichtingen

Aon Belgium bvba werd door de aanbestedende overheid aangeduid als consultant voor het opstellen van het lastenboek, onderhandelingen met inschrijvers en de controle van de polissen.

Voor bijkomende inlichtingen kunnen de inschrijvers zich schriftelijk wenden tot:

Aon Belgium bvba

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Algemene inlichtingen en coördinatie:

Mevrouw Katrien Gielen

Tel.: 02/769.74.14

Fax: 02/730.74.01

Email: [email protected]

Technische inlichtingen:

Mevrouw Nicole Van Meyvis

Tel.: 02/769.74.07

Fax: 02/769.74.01

Email: nicole.van. [email protected]

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Raad Van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-09-20
Beroepsinstantie

Raad Van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Main CPV code 66510000

Bidding information

Bidding deadline

22 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Antwerpen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Personenverzekeringen

Value

EUR Not specified

Personenverzekeringen Luik 1: Arbeidsongevallenverzekering en aanvullende bovenwettelijke verzekering.

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Main site or place of performance

Antwerpen

Verzekeringen Materiële Schade

Value

EUR Not specified

Verzekeringen Materiële Schade

Luik 1: Verzekering Brand en aanverwante gevaren.

Luik 2: Verzekering Alle Risico’s elektronica/informatica.

Luik 3: Verzekering Alle Risico’s kunstwerken en tentoonstellingen.

Luik 4: Verzekering Vervoer en verblijf van waarden.

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Main site or place of performance

Antwerpen

Verzekeringen Aansprakelijkheid

Value

EUR Not specified

Verzekeringen Aansprakelijkheid

Luik 1: Verzekering Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Luik 2: Verzekering Objectieve aansprakelijkheid Brand & Ontploffing.

Luik 3: Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid.

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Main site or place of performance

Antwerpen

Verzekeringen Auto

Value

EUR Not specified

Verzekeringen Auto

Luik 1: Verzekering Motorvoertuigen (vloot).

Luik 2: Verzekering Omnium Dienstverplaatsingen.

Luik 3: Verzekering Bijstand.

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Main site or place of performance

Antwerpen

Gewaarborgd Inkomen

Value

EUR Not specified

Gewaarborgd Inkomen Gewaarborgd Inkomen

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Description of renewals

Opeenvolgende periodes van 1 jaar, met een totale duurtijd van 4 jaar.

Main site or place of performance

Antwerpen

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Glasgow - Financial and insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.8 million Pound Sterling

Norway : Ulsteinvik - Corporate finance and venture capital services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Stoke-on-Trent - Financial leasing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 449,614 Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Business and management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.9 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.2 million Pound Sterling

Norway : Hønefoss - Banking services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hemel Hempstead - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 510,000 Pound Sterling