Tender description

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie0206.732.932_88Warmoesberg 48Brussel1000Van Zele Maria+32 26296212maria.vanzele@onva-rjv.fgov.bewww.onva-rjv.fgov.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319737https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319737https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=RJV-2018-5%2FHR%2FD+Herverzekering+arbeidsongevallenEUR-F02https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=21785Openbare instelling van sociale zekerheidHerverzekering arbeidsongevallenRJV-2018-5/HR/D Herverzekering arbeidsongevallenEUR-F02_0Overheidsopdracht voor diensten voor het afsluiten van een herverzekering arbeidsongevallen conform de geldende reglementering publieke sector.Dit situeert zich naar Belgisch recht in de tak niet-levensverzekeringsactiviteiten, 1b. Arbeidsongevallen en beroepsziekten.BrusselHerverzekering arbeidsongevallen12Voorziene stilzwijgende verlengingen: 3Vereiste toelating om in België verzekeringsovereenkomsten aan te bieden in de tak niet-levensverzekeringsactiviteiten, 1b arbeidsongevallen en beroepsziektenKlasse: N/A, Categorie: N/A2018-10-2210:1032018-10-2210:10Uitsluitend elektronisch via E-tenderingRaad van State griffie bestuursrechtspraakWetenschapsstraat 33Brussel1040+32 22349611www.raadvst-consetat.beSchorsingsberoep 15 kalenderdagen vanaf kennisgeving beslissing.Vernietiging 60 kalenderdagen vanaf kennisgeving2018-09-12BelgiëBrussel

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

22 Oct 2018

34 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

EUR Not specified

Lot Herverzekering arbeidsongevallen

Main site

Brussel

Renewal description

Voorziene stilzwijgende verlengingen: 3

SIMILAR TENDERS

Forklift trucks

Ireland

Value: 500,000 Euro

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

Christmas tree

Ireland

Value: 360,000 Euro

Education and training services

Malta

Value: Not specified

Technical inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 590,000 Pound Sterling