Tender description

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimeksiannosta tarjouksia liikunta- ja kulttuurietuuden sähköisestä maksuvälinepalvelusta. Hankinnan kohteena oli Tampereen kaupungin työntekijöiden käyttöön tarjottava sähköinen liikunta- ja kulttuurietuuden maksuväline ja sen hallinnointijärjestelmä. Sähköisellä maksuvälineellä tarkoitetaan esimerkiksi sähköistä arvoseteliä tai mobiilimaksujärjestelmää, jolla työntekijä maksaa liikunta- ja kulttuurikustannuksensa. Hallinnointijärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jolla tilaaja tilaa maksuvälineitä sekä hallinnoi ja seuraa niiden käyttöä. Hallinnointijärjestelmän tulee ottaa vastaan tietoa etuuteen oikeuttavista henkilöistä sähköisesti.

Palveluntuottajaksi valittiin yksi (1) palveluntuottaja.

Sopimuskausi on vuosi 2019 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiokaudet. Etuus voidaan optiokautena laajentaa koskemaan myös lounasetua.Menettely

Notice number in the OJ S
2018/S 118-269513

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-09-28
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

markkinaoikeus@oikeus.fi

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Main CPV code 92000000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 4.0 million

Locations

Suomi, Tampere

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 4.0 million

Palvelun tulee olla palveluntuottajan osalta käyttöönottovalmiina viimeistään sopimuksen tullessa voimaan 1.1.2019. Liikunta- ja kulttuuriedun arvo on 80 EUR/työntekijä vuonna 2019. Muina vuosina liikunta- ja kulttuuriedun arvo voi olla eri kuin vuonna 2019. Liikunta- ja kulttuurietuus on käytettävä kunakin vuonna vuoden loppuun mennessä. Maksuvälineeksi hyväksytään ainoastaan sähköinen maksuvälinepalvelu, jolloin esimerkiksi korttia tai seteliä ei hyväksytä. Maksuväline on tarkoitettu vain liikunta- ja kulttuuripalveluiden käyttämiseen. Maksuvälineellä ei voi maksaa muita palveluita. Maksuvälineellä ei saa pystyä maksamaan muiden kuin työntekijän palveluita. Näiden ehtojen toteutumisen valvonta ei saa olla ainoastaan käyttöpaikan vastuulla vaan tarjottavan järjestelmän pitää myös teknisesti estää esimerkiksi edun piiriin kuulumattomien palveluiden myynti.

Additional information

Sopimuskausi on vuosi 2019 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiokaudet. Huom! Sopimuksen alkamispäivä ei ole 12.9.2018. Sopimuksen alkamispäivä on 1.1.2019.

Award criteria

Hinta

Laatu

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling