This tender in no longer available.

Tender description

Stichting GlasLokaal (hierna: GlasLokaal) is voornemens een overeenkomst te sluiten met 1 afnemer voor het gebruiksrecht op de restcapaciteit van haar glasvezelnetwerk.

Het gebruiksrecht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, gebaseerd op per saldo de hoogste prijs voor het gebruiksrecht. De overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar met een eenzijdige optie tot verlenging van 5 keer 1 jaar.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— Bewijs inschrijving beroeps-/ handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Kwaliteitsborging,

— WION-registratie,

— KerncompetentiesProcedure

Plaatselijke tijd
11:00
De opdracht valt onder de GPA
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Type procedure
ja
Datum
2018-11-09

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen
Aanbesteding conform: -
Datum van verzending van deze aankondiging
2018-10-10
Beroepsinstantie

Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60

Den Haag

2595 AJ

+31 883622200

[email protected]

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

Periodieke opdracht
neen Main CPV code 32430000

Bidding information

Bidding deadline

9 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, 's-Gravenhage

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

GlasLokaal is eigenaar van een glasvezelnetwerk in Den Haag en een aantal omliggende gemeenten waarmee aan met name scholen in het primair en voortgezet onderwijs Internet-connectiviteit en onderlinge interconnectiviteit wordt geleverd. Het netwerk bestaat uit een backbone met uitlopers en klantkabels. Het grootste deel van de in het netwerk beschikbare subducts is momenteel in gebruik voor de klanten van GlasLokaal, maar een kleiner deel, bestaande uit lege subducts respectievelijk subducts gevuld met onbenutte kabels, wordt momenteel niet gebruikt.

Omdat het deel dat momenteel niet in gebruik is ook op langere termijn niet door GlasLokaal zelf in gebruik zal worden genomen is het de bedoeling middels deze tender voor een langere periode een gebruiksrecht op de restcapaciteit in de backbone en uitlopers van het netwerk uit de geven.

Description of options

De overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar met een eenzijdige optie tot verlenging van 5 keer 1 jaar.

Description of renewals

De overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar met een eenzijdige optie tot verlenging van 5 keer 1 jaar.

Main site or place of performance

Den Haag

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Newton Abbot - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Refuse incineration services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Letchworth - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Kabelvåg - Harbour construction works

Norway

Value: Not specified

Norway : Hagan - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Marketing services

Norway

Value: Not specified