Tender description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów kostnych i endoprotez dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 026-056115
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-05-11
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

Main CPV code 33141700

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

15 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.7 million

Locations

Polska, Piła

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Gwoździe, płyty, śruby

Value

PLN Not specified

Gwoździe, płyty, śruby

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

10

Wkręty, druty, opaski

Value

PLN Not specified

Wkręty, druty, opaski

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAW

40

Płytki do zespoleń kości, zestaw do złamań, śruby tytanowe

Value

PLN Not specified

Płytki do zespoleń kości, zestaw do złamań, śruby tytanowe

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAW „CITO”

20

Gwóźdź obojczykowy, wiertło kostne

Value

PLN Not specified

Gwóźdź obojczykowy, wiertło kostne

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAW

40

Zestaw do naderwanego ACL, osteotomia piszczelowa

Value

PLN Not specified

Zestaw do naderwanego ACL, osteotomia piszczelowa

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

10

Gwóźdź śródszpikowy, śrubo-płytka dynamiczna

Value

PLN Not specified

Gwóźdź śródszpikowy, śrubo-płytka dynamiczna

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

10

Implanty do zabiegów w obrębie stopy

Value

PLN Not specified

Implanty do zabiegów w obrębie stopy

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

10

Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego

Value

PLN Not specified

Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

10

Endoprotezy cementowe stawu biodrowego

Value

PLN Not specified

Endoprotezy cementowe stawu biodrowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

10

Endoprotezy bipolarne stawu biodrowego (rozmiary 42-56)

Value

PLN Not specified

Endoprotezy bipolarne stawu biodrowego (rozmiary 42-56)

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

10

Endoproteza bezcementowa biodra, typu krótki trzpień,monoblok

Value

PLN Not specified

Endoproteza bezcementowa biodra, typu krótki trzpień,monoblok

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

10

Endoprotezy cementowe stawu kolanowego ze stałą wkładką

Value

PLN Not specified

Endoprotezy cementowe stawu kolanowego ze stałą wkładką

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

10

Endoprotezy cementowe stawu kolanowego z mobilną wkładką

Value

PLN Not specified

Endoprotezy cementowe stawu kolanowego z mobilną wkładką

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

20

Endoprotezy bezcementowe stawu kolanowego

Value

PLN Not specified

Endoprotezy bezcementowe stawu kolanowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

20

Trzpień rewizyjny

Value

PLN Not specified

Trzpień rewizyjny

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

20

Cement kostny z antybiotykiem

Value

PLN Not specified

Cement kostny z antybiotykiem

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

20

Endoproteza cementowa bipolarna głowy kości promieniowej

Value

PLN Not specified

Endoproteza cementowa bipolarna głowy kości promieniowej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAW

40

Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego z wkładką zatrzaskową i rotacyjną

Value

PLN Not specified

Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego z wkładką zatrzaskową i rotacyjną

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

20

Śruby kaniulowane

Value

PLN Not specified

Śruby kaniulowane

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAW „CITO”

40

Implanty międzytrzonowe typu ACIF

Value

PLN Not specified

Implanty międzytrzonowe typu ACIF

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

10

Proteza trzonu szyjnego odcinka kręgosłupa - stała

Value

PLN Not specified

Proteza trzonu szyjnego odcinka kręgosłupa - stała

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN WAŻNOŚCI

20

Nawigalny implant typu TLIF, Zestaw śrub do podawania cementu, Płytka do rekonstrukcji kręgosłupa szyjnego

Value

PLN Not specified

Nawigalny implant typu TLIF, Zestaw śrub do podawania cementu, Płytka do rekonstrukcji kręgosłupa szyjnego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Pile.Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.

Main site or place of performance

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica.

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Price

60

Quality criterion

TERMIN DOSTAW „CITO”

20

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Medical gauze

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Vaccines

Norway

Value: 240.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Runwell - Wheelchair seats

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 399,000 Pound Sterling

Ireland : Athlone - Food, beverages, tobacco and related products

Ireland

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Warrington - Defibrillator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Optician services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified