Tender description

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa implantów do chirurgii kończyny górnej i dolnej na rzecz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).
3) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy bezpłatnie użyczy kompletnych instrumentariów do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. Instrumentaria znajdować się będą stale w siedzibie Zamawiającego. W razie wystąpienia usterek narzędzi chirurgicznych Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, bezpłatnej wymiany elementów wadliwych na sprawne.
4) W okresie realizacji Umowy Wykonawca zapewni bezpłatny depozyt materiałów do chirurgii kończyn, według wskazań Zamawiającego.
5) Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie dla pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w zakresie stosowania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 Warszawa 00-739
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-26
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. Warszawa
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. ul. Stępińska 19/25 Warszawa 00-739 www.uzp.gov.pl Main CPV code 33141700

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

28 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 150,000

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 150,000

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa implantów do chirurgii kończyny górnej i dolnej na rzecz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).
3) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy bezpłatnie użyczy kompletnych instrumentariów do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. Instrumentaria znajdować się będą stale w siedzibie Zamawiającego. W razie wystąpienia usterek narzędzi chirurgicznych Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, bezpłatnej wymiany elementów wadliwych na sprawne.
4) W okresie realizacji Umowy Wykonawca zapewni bezpłatny depozyt materiałów do chirurgii kończyn, według wskazań Zamawiającego.
5) Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie dla pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w zakresie stosowania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.
6) Zamawiający zastrzega sobie, iż ilości poszczególnych pozycji (asortymentu) przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) mają charakter szacunkowy i mogą być zwiększone lub obniżone w zakresie poszczególnych pozycji. Zamawiający może zamawiać większe lub mniejsze ilości przedmiotu zamówienia niż określone w poszczególnych pozycjach załącznika nr 3 do SIWZ, pod warunkiem nie przekroczenia całkowitej wielkości zamówienia podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy.

Price

90

Quality criterion

Okres gwarancji
10

Main site or place of performance

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa – Apteka Zakładowa

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Luton - Emergency generator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

France : Paris - Technical assistance services

France

Value: 1.2 million Euro

United Kingdom : Stafford - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Hove - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Denmark : Aarhus - Cranes, mobile lifting frames and works trucks fitted with a crane

Denmark

Value: 44.0 million Danish Krone

Norway : Arendal - Road-inspection services

Norway

Value: Not specified