Tender description

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa implantów do chirurgii kończyny górnej i dolnej na rzecz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

3) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy bezpłatnie użyczy kompletnych instrumentariów do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. Instrumentaria znajdować się będą stale w siedzibie Zamawiającego. W razie wystąpienia usterek narzędzi chirurgicznych Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, bezpłatnej wymiany elementów wadliwych na sprawne.

4) W okresie realizacji Umowy Wykonawca zapewni bezpłatny depozyt materiałów do chirurgii kończyn, według wskazań Zamawiającego.

5) Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie dla pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w zakresie stosowania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

ul. Stępińska 19/25

Warszawa

00-739

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-06-26
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Warszawa

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

ul. Stępińska 19/25

Warszawa

00-739

Main CPV code 33141700

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

28 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 150,000

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 150,000

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa implantów do chirurgii kończyny górnej i dolnej na rzecz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

3) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy bezpłatnie użyczy kompletnych instrumentariów do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. Instrumentaria znajdować się będą stale w siedzibie Zamawiającego. W razie wystąpienia usterek narzędzi chirurgicznych Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, bezpłatnej wymiany elementów wadliwych na sprawne.

4) W okresie realizacji Umowy Wykonawca zapewni bezpłatny depozyt materiałów do chirurgii kończyn, według wskazań Zamawiającego.

5) Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie dla pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w zakresie stosowania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.

6) Zamawiający zastrzega sobie, iż ilości poszczególnych pozycji (asortymentu) przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) mają charakter szacunkowy i mogą być zwiększone lub obniżone w zakresie poszczególnych pozycji. Zamawiający może zamawiać większe lub mniejsze ilości przedmiotu zamówienia niż określone w poszczególnych pozycjach załącznika nr 3 do SIWZ, pod warunkiem nie przekroczenia całkowitej wielkości zamówienia podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy.

Main site or place of performance

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa – Apteka Zakładowa

Price

90

Quality criterion

Okres gwarancji

10

SIMILAR TENDERS

Finland : Aalto - Industrial machinery

Finland

Value: Not specified

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 12.0 million Denar

United Kingdom : Irvine - Technical and vocational secondary education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 225,000 Euro

Norway : Oslo - Financial leasing services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 260,000 Pound Sterling

Norway : Lysaker - Marketing management consultancy services

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone