Tender description

Servicepunt71 en de gemeente Leiden hebben regelmatig behoefte aan tijdelijke externe inhuur op diverse vakgebieden en maakt hiervoor, naast de door haar afgesloten specifieke (raam)overeenkomsten voor de inhuur van tijdelijk personeel, gebruik van een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Dit is vormgegeven als het 'DAS Inhuur Servicepunt71' op het Negometrix Platform.

Om in aanmerking te komen voor inhuuropdrachten dienen leveranciers zich eerst zich eenmalig kosteloos te registreren op het Negometrix Platform. Nadat de registratie is afgerond heeft de leverancier toegang tot het Negometrix Platform. De leverancier kan nu een verzoek tot toelating indienen tot het 'DAS Inhuur Servicepunt71'. Nadat een leverancier is toegelaten tot het DAS kan deze meedingen naar inhuuropdrachten.

Servicepunt71 behoudt zich het recht voor om het DAS uit te breiden met andere functies en vakgebieden en doet dat middels een rectificatie.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

n.v.t.

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— De aanbieder verklaart ingeschreven te staan bij een Handelsregister en een uittreksel hiervan te kunnen overleggen zodra daarom gevraagd wordt,

— De aanbieder verklaart WAADI-geregistreerd te zijn of een ZZP'er te zijn waardoor dit niet van toepassing is.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

n.v.t.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

n.v.t.Procedure

Type prijsvraag
Niet-openbaar
Datum
2022-05-13
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
ja

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Rechtbank 's-Gravenhage

Postbus 20302

Den Haag

2500 EH

+31 703813131

[email protected]

Electronic invoicing will be accepted
ja
Datum van verzending van deze aankondiging
2018-04-05
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 79000000

Bidding information

Bidding deadline

13 May 2022

1090 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Leiden

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Servicepunt71 en de gemeente hebben regelmatig behoefte aan tijdelijke externe inhuur op diverse vakgebieden en maakt hiervoor, naast de door haar afgesloten specifieke (raam)overeenkomsten voor de inhuur van tijdelijk personeel, gebruik van een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Dit is vormgegeven als het 'DAS Inhuur Servicepunt71' op het Negometrix Platform.

Zodra Servicepunt71 of de gemeente Leiden behoefte heeft aan tijdelijke externe inhuur, waarvoor niet al een andere overeenkomst is afgesloten, zal de uitvraag via het DAS Inhuur Servicepunt71 worden gepubliceerd.

Mogelijk worden in de toekomst ook inhuuropdrachten van de gemeenten Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude en Holland Rijnland via de DAS uitgezet.

Om in aanmerking te komen voor inhuuropdrachten dienen leveranciers zich eerst zich eenmalig kosteloos te registreren op het Negometrix Platform. Nadat de registratie is afgerond heeft de leverancier toegang tot het Negometrix Platform.

De leverancier kan nu een verzoek tot toelating indienen tot het 'DAS Inhuur Servicepunt71'. Nadat een leverancier is toegelaten tot het DAS kan deze meedingen naar inhuuropdrachten.

Een leverancier kan alleen toegelaten worden tot het DAS wanneer hij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument heeft ingevuld en wanneer hij zich akkoord heeft verklaard met de verdere eisen en voorwaarden die gesteld zijn.

Daarnaast kan een leverancier aangeven in welke categorie hij mee wil dingen naar opdrachten. Een leverancier kan één of meerdere categorieën kiezen. •Juridische functies.

•Financiële functies.

•Beleidsmedewerkers.

•Projectleider informatievoorziening.

•Programmamanager.

•Projectmanager.

•Projectmedewerker + projectsecretaris.

•Omgevingsmanager fysieke projecten.

•Contractmanager fysieke projecten.

•Technisch manager fysieke projecten.

•Planning en risicomanagement.

Specificaties van deze categorieën kunt u vinden in de procedurebeschrijving die onderdeel is van het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Inhuur Servicepunt71.

Servicepunt71 behoudt zich het recht voor om het DAS uit te breiden met andere functies en vakgebieden. Wanneer het DAS wordt uitgebreid met andere functies en/of vakgebieden, zal een rectificatie worden gepubliceerd.

Iedere nieuwe inhuuropdracht wordt aangekondigd in de betreffende categorie. Alle tot het DAS toegelaten leveranciers worden dan in de gelegenheid gesteld om een inschrijving in te dienen.

Inschrijvingen zullen over het algemeen worden beoordeeld op criteria als: motivatiebrief, Curriculum Vitae, interview en prijs. De exacte gunningscriteria zullen bekend worden gemaakt bij uitvraag die via het DAS wordt gepubliceerd.

Aan de toelating tot het DAS kan geen recht op opdrachten worden ontleend.

End

2022-05-13

Start

2018-05-14

Main site or place of performance

Leiden.

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Administrative development project services

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Guard services

Norway

Value: 400.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Glenrothes - Remote access software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 358,000 Pound Sterling

United Kingdom : Coleraine - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 75,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Accounting, auditing and fiscal services

Ireland

Value: 45.0 million Euro

Germany : Frankfurt am Main - ECB - Provision of Services and Works in the Area of Communication (PRO-003000)

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Lerwick - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified