This tender in no longer available.

Tender description

Žolės pjovimo Klaipėdos rajono Gargždų seniūnijoje paslaugos.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sumokama per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas gavimo dienos.

2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, pirkėjas privalo sumokėti tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

3. Jei tiekėjas dėl savo kaltės neatlieka paslaugų nustatytu terminu, pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 1 proc. bendros sutarties kainos.

4. Tiekėjo prievolių pagal sutartį įvykdymas užtikrinamas 5 proc. nuo tiekėjo pasiūlymo (pateikto pirkėjui pirkimo metu) kainos.

Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi (pavyzdžiui, tiekėjas remiasi kito subjekto pajamomis), kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.

Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik preliminarų laimėtoją.Procedūra

Pasiūlymas turi galioti iki
2018-06-02
Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2018-03-20

08:45

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 318 kab.

Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo procedūroje nedalyvauja. Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo posėdyje turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, perkančiosios organizacijos ar jos įgaliotojo subjekto pakviesti ekspertai.

Į vokų plėšimo (susipažinimo su pasiūlymais) posėdį stebėtojai nebus kviečiami.

Vietos laikas
08:00
Data
2018-03-20
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip

Papildoma informacija

Šio skelbimo išsiuntimo data
2018-02-06
Peržiūros institucija

Klaipėdos rajono apylinkės teismas

Klaipėdos g. 1

Gargždai

LT-96130

+370 46473105

[email protected]

+370 46246470

https://klaipedos.teismai.lt

Electronic payment will be used
taip
Electronic invoicing will be accepted
taip
Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu (elektroninis pirkimas). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/).

Precise information on deadline(s) for review procedures

Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

Main CPV code 77310000

Bidding information

Bidding deadline

20 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Lietuva, Gargždai

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

Not specified

1. Bendras šienaujamas plotas 303,40 ha.

2. Seniūnijos darbuotojų šienaujamas plotas 49,20 ha;

3. Ne seniūnijos darbuotojų šienaujamas plotas, vejapjove paliekant žolę 90,00 ha.

4. Ne seniūnijos darbuotojų šienaujamas plotas, rankine žoliapjove (trimeriu), paliekant žolę 42,00 ha.

5. Ne seniūnijos darbuotojų šienaujamas plotas, traktorine šienapjove paliekant nupjautą žolę 135,00 ha.

6. Ne seniūnijos darbuotojų šienaujamas plotas, traktorine šienapjove susmulkinant nupjautą žolę 105,00.

Main site or place of performance

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų seniūnija.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Sunderland - Weed-clearance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Study on the Adaptation Strategies of the Sugar Supply Chain After the End of the Sugar Quotas

Belgium

Value: 450,000 Euro

United Kingdom : Clydebank - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

United Kingdom : Reading - Weed-clearance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Iceland : Mosfellsbær - Grassing services

Iceland

Value: Not specified

United Kingdom : Chichester - Building-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Environmental services

Norway

Value: 8.8 million Norwegian Krone