Tender description

Predmetom zadania zákazky je nepretržité zabezpečenie Dodávky zemného plynu vrátane prepravy a distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku do všetkých odberných miest Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, v súlade s platnými právnymi predpismi SR, technickými podmienkami a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete na obdobie 15 mesiacov. Súčasťou zadania predmetu zákazky je garancia dodávok v predpokladanom dohodnutom množstve 41 046,591 MWh po dobu plnenia zo zmluvy.

Zmluvne dohodnuté denné maximum (DMM):

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Nový nemocničný areál je 17 500 m

3

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Starý nemocničný areál je 1 600 m

3Postup

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
An electronic auction will be used
áno
Notice number in the OJ S
2018/S 108-245542
Druh súťaže
Open

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie

Ing. Adrian Alberty, Mgr. Marek Gazdík, Ing. Martina Pohorelská, p. Zuzana Korgová.

Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky a celková konečná hodnota zákazky v Oddiely V - zadanie zákazky za zemný plyn je uvedená vrátane platieb za distribučné poplatky a vrátane spotrebnej dane a bez DPH.

Z toho z celkovej konečnej hodnoty zákazky vo výške 1 411 721,72 EUR je cena za zemný plyn a vrátane platieb súvisiacich s prepravou a skladovaním a spotrebnej dane a bez DPH vo výške 1 160 797,59 EUR.

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-09-28
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Main CPV code 09123000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 1.4 million

Locations

Slovensko, Banská Bystrica

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 1.4 million

Dodávky zemného plynu vrátane prepravy a distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku do všetkých odberných miest Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, v súlade s platnými právnymi predpismi SR, technickými podmienkami a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete na obdobie 15 mesiacov.

Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je uvedený v súťažných pokladoch v časti B - Opis predmetu zákazky

Main site or place of performance

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Nový nemocničný areál a Starý nemocničný areál

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Stockport - Natural gas

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120.0 million Pound Sterling

Ireland : Cobh - Lubricating oils and lubricating agents

Ireland

Value: 270,000 Euro

United Kingdom : Aberdeen - District heating

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Kavadarci - Heating oil

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 10.0 million Denar

United Kingdom : Hinxworth - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Petroleum jelly

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 42.4 million Denar