This tender in no longer available.

Tender description

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrsGustav III:s Boulevard 40Solna16973Procurement Back [email protected]://www.ecdc.europa.euhttp://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspxAntimikrobiālās uzņēmības testēšanas metožu standartizācija un klīnisko robežvērtību noteikšana rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem uzraudzībai EiropāNP/2020/DPR/12238Rezistences pret antimikrobiālajiem līdzekļiem (antimicrobial resistance — AMR) uzraudzībai ir jāievēro gadījuma definīcija, kas noteikta Komisijas 2018. gada 22. jūnija Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/945 par infekcijas slimībām un ar tām saistītajiem īpašajiem veselības jautājumiem, uz kuriem attiecinās epidemioloģisko uzraudzību; AMR definīcija (L 170 72., 73. lpp.) atsaucas uz Eiropas Antimikrobiālās uzņēmības testēšanas komitejas (EUCAST) klīniskajām un epidemioloģiskajām robežvērtībām. Tādēļ ES dalībvalstīm un EEZ valstīm ir jāziņo par antimikrobiālās uzņēmības rezultātiem, izmantojot EUCAST apstiprinātas metodes un testa rezultātu interpretāciju ar EUCAST robežvērtībām valsts datu ziņošanai ECDC koordinētajām Eiropas antimikrobiālās rezistences uzraudzības programmām, piemēram, EARS-Net, Euro-GASP un EURGen-Net.600000.00darbuzņēmēja telpas.Rezistences pret antimikrobiālajiem līdzekļiem (antimicrobial resistance — AMR) uzraudzībai ir jāievēro gadījuma definīcija, kas noteikta Komisijas 2018. gada 22. jūnija Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/945 par infekcijas slimībām un ar tām saistītajiem īpašajiem veselības jautājumiem, uz kuriem attiecinās epidemioloģisko uzraudzību; AMR definīcija (L 170 72., 73. lpp.) atsaucas uz Eiropas Antimikrobiālās uzņēmības testēšanas komitejas (EUCAST) klīniskajām un epidemioloģiskajām robežvērtībām. Tādēļ ES dalībvalstīm un EEZ valstīm ir jāziņo par mikrobu rezistences rezultātiem, izmantojot EUCAST apstiprinātas metodes un pārbaužu rezultātu interpretāciju ar EUCAST robežvērtībām valsts datu ziņošanu ECDC koordinātām Eiropas mikrobu rezistences uzraudzības programmām, piemēram, EARS-Net, Euro-GASP un EURGen-Net.Uzdevuma mērķis ir konsolidēt antimikrobiālās uzņēmības testēšanas metožu un robežvērtību standartizāciju un nepārtraukti uzlabot cilvēku un zoonotisko patogēnu uzņēmības testēšanas metožu kvalitāti un salīdzināmību klīniskajās un publiskajās veselības mikrobioloģijas kopienās ES, EEZ un ES paplašināšanās valstīs, tādējādi nodrošinot uzticamu Eiropas antimikrobiālās rezistences uzraudzību.Struktūra, kas nodrošina pieprasītos pakalpojumus ir Eiropas Antimikrobiālās uzņēmības testēšanas komitejas (EUCAST) koordinācijas struktūra — references organizācija Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā, kas saistīts ar rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem uzraudzību, kura definēta šādos tiesību aktos:Komisijas lēmumos par rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem uzraudzību un monitoringu, atsaucoties uz gadījumu definīciju saskaņā ar EUCAST standartiem (klīniskajām un epidemioloģiskajām robežvērtībām (ECOFF).1) Cilvēku veselība: Komisijas 2018. gada 22. jūnija Īstenošanas lēmums (ES) 2018/945 par infekcijas slimībām un ar tām saistītajiem īpašajiem veselības jautājumiem, uz kuriem attiecinās epidemioloģisko uzraudzību, kā arī par attiecīgajām gadījumu definīcijām; jēdziena “rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem” ir balstīta uz EUCAST (sk. pēdējās divas lappuses (L 170 72. un 73. lpp): EUCAST vadlīniju dokumenti un datubāzes, kas pieejamas EUCAST tīmekļa vietnē, ir uzskaitītas zemsvītras piezīmēs.2) Dzīvnieku veselība un zoonotiskās AMR monitorings, ko veic EFSA: Komisijas 2013. gada 12. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2013/652 par uzraudzību un ziņošanu attiecībā uz zoonotisko un komensālo baktēriju rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7145) — sk. pielikuma 1. tabulu “To antimikrobiālo vielu saraksts, kuras jāiekļauj AMR uzraudzībā, EUCAST rezistences interpretēšanas robežvērtības un koncentrāciju diapazoni, ko testē attiecībā uz Salmonella spp. u. c.”.3) EMA vadlīniju projekts jaunu antimikrobiālo līdzekļu novērtēšanai: 4.2. paziņojums. Interpretācijas kritēriji uzņēmības testēšanai 267. rinda: “ES interpretācijas kritērijus uzņēmības testēšanai parasti identificē un publicē Eiropas Antimikrobiālās uzņēmības testēšanas komiteja (EUCAST).”Antimikrobiālās uzņēmības testēšanas metožu standartizācija un klīnisko robežvērtību noteikšana rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem uzraudzībai Eiropā2019-07-1711Escmid Förderverein E.VMünchen600000.00600000.00skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.Vispārējā tiesaRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euskatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.2020-07-20ZviedrijaSolnaRezistences pret antimikrobiālajiem līdzekļiem (antimicrobial resistance — AMR) uzraudzībai ir jāievēro gadījuma definīcija, kas noteikta Komisijas 2018. gada 22. jūnija Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/945 par infekcijas slimībām un ar tām saistītajiem īpašajiem veselības jautājumiem, uz kuriem attiecinās epidemioloģisko uzraudzību; AMR definīcija (L 170 72., 73. lpp.) atsaucas uz Eiropas Antimikrobiālās uzņēmības testēšanas komitejas (EUCAST) klīniskajām un epidemioloģiskajām robežvērtībām. Tādēļ ES dalībvalstīm un EEZ valstīm ir jāziņo par antimikrobiālās uzņēmības rezultātiem, izmantojot EUCAST apstiprinātas metodes un testa rezultātu interpretāciju ar EUCAST robežvērtībām valsts datu ziņošanai ECDC koordinētajām Eiropas antimikrobiālās rezistences uzraudzības programmām, piemēram, EARS-Net, Euro-GASP un EURGen-Net.

Procedūra

The procurement involves the establishment of a framework agreement
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Struktūra, kas nodrošina pieprasītos pakalpojumus ir Eiropas Antimikrobiālās uzņēmības testēšanas komitejas (EUCAST) koordinācijas struktūra — references organizācija Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā, kas saistīts ar rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem uzraudzību, kura definēta šādos tiesību aktos:

Komisijas lēmumos par rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem uzraudzību un monitoringu, atsaucoties uz gadījumu definīciju saskaņā ar EUCAST standartiem (klīniskajām un epidemioloģiskajām robežvērtībām (ECOFF).

1) Cilvēku veselība: Komisijas 2018. gada 22. jūnija Īstenošanas lēmums (ES) 2018/945 par infekcijas slimībām un ar tām saistītajiem īpašajiem veselības jautājumiem, uz kuriem attiecinās epidemioloģisko uzraudzību, kā arī par attiecīgajām gadījumu definīcijām; jēdziena “rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem” ir balstīta uz EUCAST (sk. pēdējās divas lappuses (L 170 72. un 73. lpp): EUCAST vadlīniju dokumenti un datubāzes, kas pieejamas EUCAST tīmekļa vietnē, ir uzskaitītas zemsvītras piezīmēs.

2) Dzīvnieku veselība un zoonotiskās AMR monitorings, ko veic EFSA: Komisijas 2013. gada 12. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2013/652 par uzraudzību un ziņošanu attiecībā uz zoonotisko un komensālo baktēriju rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7145) — sk. pielikuma 1. tabulu “To antimikrobiālo vielu saraksts, kuras jāiekļauj AMR uzraudzībā, EUCAST rezistences interpretēšanas robežvērtības un koncentrāciju diapazoni, ko testē attiecībā uz Salmonella spp. u. c.”.

3) EMA vadlīniju projekts jaunu antimikrobiālo līdzekļu novērtēšanai: 4.2. paziņojums. Interpretācijas kritēriji uzņēmības testēšanai 267. rinda: “ES interpretācijas kritērijus uzņēmības testēšanai parasti identificē un publicē Eiropas Antimikrobiālās uzņēmības testēšanas komiteja (EUCAST).”

Papildinformācija

Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Vispārējā tiesa

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Papildu informācija
skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.
Precise information on deadline(s) for review procedures
skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.
Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
2020-07-20

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Spain : Alicante - Staff Survey Services

Spain

Value: 1.2 million Euro

Ireland : Dublin - Repair and maintenance services

Ireland

Value: 375,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Land management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 366,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Parking enforcement services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1 Pound Sterling

Norway : Oslo - Design consultancy services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone