This tender in no longer available.

Tender description

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijdingGustav III:s Boulevard 40Solna16973Procurement Back [email protected]://www.ecdc.europa.euhttp://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspxStandaardisatie van methoden voor het testen van de antimicrobiële resistentie en ontwikkeling van klinische breekpunten voor de bewaking van de antimicrobiële resistentie in EuropaNP/2020/DPR/12238Het toezicht op antimicrobiële resistentie (AMR) in de Europese Unie is verplicht om de casusdefinitie te volgen die is vastgelegd in Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/945 van de Commissie van 22.6.2018 inzake de overdraagbare ziekten en aanverwante speciale gezondheidskwesties die onder het epidemiologisch toezicht moeten vallen. De definitie van AMR (pagina's L 170/72 en L 170/73) verwijst naar het Europees Comité voor tests op antimicrobiële resistentie (EUCAST) op klinische breekpunten en epidemiologische cut-offs. Daarom moeten de EU-lidstaten en de EER-landen de resultaten van de antimicrobiële gevoeligheid rapporteren met gebruikmaking van door EUCAST gevalideerde methoden en interpretatie van testresultaten met EUCAST-breekpunten voor de rapportage van nationale gegevens aan de door het ECDC gecoördineerde Europese programma's voor het toezicht op antimicrobiële resistentie, zoals EARS-Net, Euro-GASP en EURGen-Net.600000.00in de kantoren van de contractant.Het toezicht op antimicrobiële resistentie (AMR) in de Europese Unie is verplicht om de casusdefinitie te volgen die is vastgelegd in Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/945 van de Commissie van 22.6.2018 inzake de overdraagbare ziekten en aanverwante speciale gezondheidskwesties die onder het epidemiologisch toezicht moeten vallen. De definitie van AMR (pagina's L 170/72 en L 170/73) verwijst naar het Europees Comité voor tests op antimicrobiële resistentie (EUCAST) op klinische breekpunten en epidemiologische cut-offs. Daarom moeten de EU-lidstaten en de EER-landen de resultaten van de antimicrobiële gevoeligheid rapporteren met gebruikmaking van door EUCAST gevalideerde methoden en interpretatie van testresultaten met EUCAST-breekpunten voor de rapportage van nationale gegevens aan de door het ECDC gecoördineerde Europese programma's voor het epidemiologisch toezicht op antimicrobiële resistentie, zoals EARS-Net, Euro-GASP en EURGen-Net.De doelstelling van de opdracht is het consolideren van de normalisatie van testmethoden voor antimicrobiële gevoeligheid en breekpunten en het voortdurend verbeteren van de kwaliteit en vergelijkbaarheid van gevoeligheidstests van menselijke en zoönotische pathogenen in de microbiologische gemeenschappen binnen de klinische en de volksgezondheidssector in de uitbreidingslanden van de EU, de EER en de EU, zodat betrouwbaar Europees toezicht op antimicrobiële resistentie mogelijk wordt.De entiteit die de gevraagde diensten verleent, is de coördinerende instantie van het Europees Comité voor tests op antimicrobiële resistentie — EUCAST — een referentieorganisatie in het wettelijk kader van de Europese Unie met betrekking tot het toezicht op antimicrobiële resistentie, zoals gedefinieerd in de volgende wetgevingshandelingen:Besluiten van de Commissie inzake het toezicht op en de monitoring van antimicrobiële resistentie die verwijzen naar de casusdefinitie volgens de EUCAST-normen (klinische breekpunten, epidemiologische cut-offs of ECOFF's).1) Menselijke gezondheid: Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/945 van de Commissie van 22.6.2018 betreffende de overdraagbare ziekten en aanverwante speciale gezondheidskwesties die onder epidemiologisch toezicht moeten vallen en de desbetreffende casusdefinities, is gebaseerd op EUCAST, zie de laatste twee pagina‘s - L 170/72 en L 170/73: De richtsnoeren en databases van EUCAST die toegankelijk zijn op de website van EUCAST worden in voetnoten vermeld.2) Diergezondheid en zoönotische AMR-bewaking door de EFSA: Uitvoeringsbesluit (EU) 2013/652 van de Commissie van 12.11.2013 betreffende de bewaking van en rapportage over antimicrobiële resistentie bij zoönotische en commensale bacteriën (kennisgeving geschied onder document C(2013) 7145) - zie bijlage, tabel 1, "Panel van bij de monitoring op AMR te betrekken antimicrobiële stoffen, EUCAST-drempels voor resistentie en te onderzoeken concentratiebereiken bij Salmonella spp enz."3) Ontwerprichtsnoeren van het EMA voor de evaluatie van nieuwe antimicrobiële stoffen: verklaring in punt 4.2. Interpretatieve criteria voor gevoeligheidstests, richtsnoer 267: „In de EU is het gebruikelijk dat interpretatieve criteria voor gevoeligheidstests worden vastgesteld en gepubliceerd door het Europees Comité voor antimicrobiële gevoeligheidstests (EUCAST).”Standaardisatie van methoden voor het testen van de antimicrobiële resistentie en ontwikkeling van klinische breekpunten voor de bewaking van de antimicrobiële resistentie in Europa2019-07-1711Escmid Förderverein E.VMünchen600000.00600000.00Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).GerechtRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euZie het internetadres vermeld in sectie I.3).2020-07-20ZwedenSolnaHet toezicht op antimicrobiële resistentie (AMR) in de Europese Unie is verplicht om de casusdefinitie te volgen die is vastgelegd in Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/945 van de Commissie van 22.6.2018 inzake de overdraagbare ziekten en aanverwante speciale gezondheidskwesties die onder het epidemiologisch toezicht moeten vallen. De definitie van AMR (pagina's L 170/72 en L 170/73) verwijst naar het Europees Comité voor tests op antimicrobiële resistentie (EUCAST) op klinische breekpunten en epidemiologische cut-offs. Daarom moeten de EU-lidstaten en de EER-landen de resultaten van de antimicrobiële gevoeligheid rapporteren met gebruikmaking van door EUCAST gevalideerde methoden en interpretatie van testresultaten met EUCAST-breekpunten voor de rapportage van nationale gegevens aan de door het ECDC gecoördineerde Europese programma's voor het toezicht op antimicrobiële resistentie, zoals EARS-Net, Euro-GASP en EURGen-Net.

Procedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
De opdracht valt onder de GPA
neen
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

De entiteit die de gevraagde diensten verleent, is de coördinerende instantie van het Europees Comité voor tests op antimicrobiële resistentie — EUCAST — een referentieorganisatie in het wettelijk kader van de Europese Unie met betrekking tot het toezicht op antimicrobiële resistentie, zoals gedefinieerd in de volgende wetgevingshandelingen:

Besluiten van de Commissie inzake het toezicht op en de monitoring van antimicrobiële resistentie die verwijzen naar de casusdefinitie volgens de EUCAST-normen (klinische breekpunten, epidemiologische cut-offs of ECOFF's).

1) Menselijke gezondheid: Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/945 van de Commissie van 22.6.2018 betreffende de overdraagbare ziekten en aanverwante speciale gezondheidskwesties die onder epidemiologisch toezicht moeten vallen en de desbetreffende casusdefinities, is gebaseerd op EUCAST, zie de laatste twee pagina‘s - L 170/72 en L 170/73: De richtsnoeren en databases van EUCAST die toegankelijk zijn op de website van EUCAST worden in voetnoten vermeld.

2) Diergezondheid en zoönotische AMR-bewaking door de EFSA: Uitvoeringsbesluit (EU) 2013/652 van de Commissie van 12.11.2013 betreffende de bewaking van en rapportage over antimicrobiële resistentie bij zoönotische en commensale bacteriën (kennisgeving geschied onder document C(2013) 7145) - zie bijlage, tabel 1, "Panel van bij de monitoring op AMR te betrekken antimicrobiële stoffen, EUCAST-drempels voor resistentie en te onderzoeken concentratiebereiken bij Salmonella spp enz."

3) Ontwerprichtsnoeren van het EMA voor de evaluatie van nieuwe antimicrobiële stoffen: verklaring in punt 4.2. Interpretatieve criteria voor gevoeligheidstests, richtsnoer 267: „In de EU is het gebruikelijk dat interpretatieve criteria voor gevoeligheidstests worden vastgesteld en gepubliceerd door het Europees Comité voor antimicrobiële gevoeligheidstests (EUCAST).”

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Gerecht

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Nadere inlichtingen
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-20

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified